Hoppa till sidans innehåll

Styrelseledamöter genom tiderna


Ordförande  
Verksamhetsår: Namn:
1916/17 - 1933/34 Bildt, Axel Robert
1934/35 - 1935/36 Rahm, C. O.
1936/37 - 1941/42 Tolléus, Hugo
1942/43 - 1947/48 Eklund Einar
1948/49 - 1950/51 Sande Jr, Johan
1951/52 - 1952/53 Kastengren Herbert
1953/54 Wulffcrona, Daniel
1954/55 - 1959/60 Stjernberg, David
1960/61 - 1965/66 Ödlund, Per
1966/67 - 1969/70 Arfwidsson, Rolf
1970/71 - 1971/72 Åkerlund, Totte
1972/73 - 1976/77 Möller, Bo
1977/78 - 1978-11-09 Oscarius, Kjell
1978/79 - 1981/82 Bruneflod, Karl-Erik
1982/83 - 1989/90         Kamp, Axel
1990/91 Arfwidsson, Inga
1991/92 - 1994/95         Nordström, Lars
1995/96 Nissemark, Leif
1996/97 – 2008/09         Näsman, Per
2009/10 -  Rudström, Björn
Vice ordförande  
Verksamhetsår: Namn:
1916/17 - 1919/20         Severin, E.O.
1920/21 - 1933/34         Rahm, C.O.
1934/35 - 1937/38        Åhlén, J.P.
1938/39 - 1941/42        Eklund, Einar
1942/43 - 1947/48        Sande Jr, Johan
1948/49 - 1950/51        Kastengren, Herbert
1951/52 - 1952/53        Wulffcrona, Daniel
1953/54 - 1958/59        Anell, Fredrik
1959/60 - 1962/63        Skiöld, Gunnar
1963/64 - 1965/66        Åkerlund, Totte
1966/67 - 1967/68        Ramstedt, Dick
1967/68 - 1968/69        Hemmingson, Lennart*
1968/69 - 1969/70        Åkerlund, Totte*
1970/71 - 1970/72       Möller, Bo
1972/73 - 1973/74        Fahlström, Bo
1973/74 - 1974/75        Sorling, Leslie
1974/75 - 1977/78        Bruneflod, Karl-Erik
1978/79 - 1979/80        Gagner-Geeber, George
1980/81 - 1981/82        Österman, Gunnar
1981/82 - 1987/88        Arfwidsson, Inga
1988/89 - 1990/91        Nordström, Lars
1991/92 - 1992/93        Adeen, Ragnar
1993/94 -                         Öhman, Leif
*= året 1968/69 två vice ordförande
Sekreterare  
Verksamhetsår:              Namn:
1916/17 - 1919/20 Rahm, C. O.
1920/21 - 1930/31 Burman, Helge
1931/32 - 1935/36 Tolléus, Hugo
1936/37 - 1941/42        Dale, Ivan
1942/43 - 1946/47        Kastengren, Herbert
1947/48 Skiöld, Gunnar
1948/49 - 1951/52        Wulffcrona, Daniel
1952/53 - 1960/61        Albinson, Sven
1961/62 - 1974/75        Eklund, Sven A*
1974/75 - 1978/79        Gagner-Geeber, George
1979/80 - 1981/82        Sundström, Håkan
1982/83 - 1986/87        Schaeffer, Tom
1987/88  - 1995/96       Näsman, Per
1996/97 -  2002/03       Svensson**, Heléna
2003/04 -  2004/05       Rydheim, Jan
2005/06 - 2012-2013 Lingham, Heléna
2013/14 - Lars-Rune Ölund
*= fr.o.m 1966/67 adjungerad
** = fr.1998/99 gift Lingham 
Generalsekreterare (tjänsteman)
Verksamhetsår:              Namn:
1966/67 - 1981/82        Eklund, Sven A.
1982/83 – 2011/12        Sundström, Håkan
2012/13 - Lund, Stefan
Skattmästare  
Verksamhetsår:              Namn:
1916/17 - 1917/18        Rahm, C.O.
1918/19 - 1925/26        Olsson, Birger
1926/27 - 1931/32        Åkerlund, Erik
1932/33 - 1935/36        Tolléus, Hugo
1936/37 - 1941/42        Dale, Ivan
1942/43 - 1952/53        Kastengren, Herbert
1953/54 Albinsson, Sven
1954/55 - 1955/56        Åkerlund, Totte
1956/57 - 1957/58        Ödlund, Per
1958/59 - 1959/60        Åström Nils
1960/61 Fransson, Martin
1961/62 - 1965/66        Larsson, Bo
1966/67 - 1967/68        Swahn, Birger
1968/69 - 1971/72        Fahlström, Bo
1972/73 - 1979/80        Zachrisson, Bojan
1980/81 - 1987/88        Enblad, Björn
1988/89 – 2009/10        Norberg, Åke
2010/11 -  2012/13 Ahlgren, Paul
2013/14 - Marie Henriksson
Klubbmästare  
Verksamhetsår: Namn:
1954/55 – 1957/58 Fahleson, Axel
1958/59 – 1969/70 Gagner-Geeber, George*
1970/71 Perning, Sture*
* = utanför styrelsen  
Övriga styrelseledamöter  
Verksamhetsår: Namn:
1916/17 - 1925/26 Hultberg, Cleas
1916/17 - 1919/20 Wedin, John
1916/17 - 1919/20 Hultman, Axel
1916/17 - 1917/18 von Baumgarten, T.
1920/21 - 1925/26 Kronlund, C.A.
1920/21 - 1925/26 Åkerlund, Erik
1925/26 Hedenström, Alfr.
1925/26 - 1939/40 Dahlman, Paul R.
1925/26 - 1926/27 Falkenberg, H.
1926/27 - 1930/31 Ödlund, Ture
1926/27 - 1931/32 Andersson, Valfrid
1926/27 - 1927/28 Hamnell, Torsten
1926/27 - 1932/33 Salmson, Erik
1927/28 - 1929/30 Bartels, Knut
1928/29 - 1933/34 Arnström, Jonas
1930/31 - 1939/40 Huzell, Eskil
1931/32 - 1934/35 Henriques, Emil
1932/33 - 1940/41 Skiöld, Emil
1932/33 - 1935/36 Valentin, L.
1933/34 Wahlberg, K.E.
1934/35 - 1937/38 Eklund, Einar
1941/42 Sande Jr, Johan
1935/36 - 1945/46 Nordenstedt, D.A
1936/37 - 1946/47 Gillner, Helmer
1938/39 - 1939/40 Graff-Lonevig, Rolf
1940/41 - 1950/51 Wetterström, Victor
1940/41 - 1946/47 Lundström, Enar
1940/41 - 1942/43 Wilson, Hugo
1941/42 - 1946/47 Hellman, Carl-Fredrik
1943/44 - 1947/48 Dale, Ivan
1943/44 - 1952/53 Anell, Fredik
1946/47 - 1951/52 Bernton, Edgar
1947/48 - 1948/49 Wulffcrona, Daniel
1947/48 - 1953/54 Fahleson, Axel
1948/49 - 1952/53 Lundquist, Olov
1948/49 - 1959/60 Fransson, Martin
1948/49 - 1958/59 Skiöld, Gunnar
1951/52 - 1960/61 Norlin, Richard
1951/52 - 1952/53 Lindqvist, Gunnar
1951/52 - 1964/65 Hallberg, Olle
1953/54 - 1954/55 Stjernberg, David
1953/54 - 1954/55 Åkerlund, Totte
1953/54 - 1955/56 Leander, Gösta
1954/55 - 1955/56 Ödlund, Per
1956/57 - 1960/61 Eklund, Sven A.
1956/57 - 1962/63 Åkerlund, Totte
1958/59 - 1959/60 Ödlund, Per
1959/60 - 1952/53 Bergå, Håkan
1960/61 - 1963/64 Kjerr, Sven
1960/61 - 1969/70 Hemmingson, Lennart
1961/62 - 1969/70 Scherdin, Erik
1961/62 - 1963/64 Fransson, Martin
1963/64 - 1966/67 Hedly, Ivar
1963/64 - 1969/70 Lind, Ivar
1964/65 - 1965/66 Andrén, Nils
1964/65 - 1965/66 Arfwidsson, Rolf
1965/66 - 1969/70 Berger, Alf
1965/66 - 1967/68 Fahlkrantz, Olle
1966/67 - 1967/68 Gyllenberg, Birgit
1966/67 - 1967/68 Ödlund, Per (adj.)
1966/67 - 1967/68 Åkerlund, Totte
1967/68 - 1978/79 Bruneflod, Karl-Erik
1967/68 Ramstedt, Dick
1968/69 Ödlund, Per
1968/69 - 1974/75 Kamp, Gertrud
1968/69 Nordell, Torsten
1969/70 Möller, Bo
1969/70 - 1972/73 Sorling, Leslie
1970/71 - 1978/79 Linderholm, Lars-Erik
1973/74 - 1986/87 Cederwall, Bengt
1975/76 - 1979/80 Österman, Gunnar
1979/80 - 1980/81 Johansson, Arne
1980/81 Arfwidsson, Inga
1981/82 - 1982/83 Kamp, Axel
1981/82 - 1987/88 Nordström, Lars
1982/83 - 1987/88 Norberg, Åke
1987/88 - 1990/91 Eklund, Ale
1988/89 - 1990/91 Kjerr, Ann-Catrin
1988/89 - 1992/93 Öhman, Leif
1991/92 - 1994/95 Olofsson, Mats
1991/92 Pettersson, Inger
1992/93 - 1995/96 Eriksson, Jane
1993/94 - 1994/95 Eriksson, Per-Olov
1995/96 - 1996/97 Norgren, Thomas
1995/96 - 1996/97 Svensson**, Heléna
1996/97 Gustafson, Elisabet
1996/97 - 2000/2001 Hartikainen, Marika
1997/98 (t.o.m 1/12-97) Ekdahl, Magnus
1997/98 - 1999/2000 Nässén, Jan-Olov
1998/99 - 2000/2001 Högström, Rickard
1999/2000 - 2002/03 Eriksson, Leif
2000/2001 - 2001/02 Håkansson, Patric
2000/2001 - 2003/04 Rydheim, Jan
2001/02 - 2002/03 Ibsonius, Lennart
2003/04 - 2012/13 Ahlgren, Paul
2003/04 - 2006/07 Jansson, Carl-Erik
2003/04 - 2004/05 Kamp, Hedvig
2005/06 - 2006/07 Rydheim, Jan
2006/07 -  Ölund, Lars-Rune
2007/08 - 2012/13 Spiik, Torvald
2010/11 -  Klange, Helena
2013/14 - Marie Henriksson
2013/14 - Rickard Hallström
2013/14 - Lennart Karlsson
   
** = fr.1998/99 gift Lingham 
   
Uppdaterad: 03 MAJ 2017 13:59 Skribent: Stefan Lund

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


”Jag fick prova
curling med skolan
och det var roligt!
Jag gillar känslan
när jag slajdar iväg
på isen och siktar
för att få stenen till
mitten av boet”

Tilda Modin, 10 år.
Östersunds CK


 


 

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 086833015
E-post: This is a mailto link

Se all info