Hoppa till sidans innehåll

Återrapportering av Idrottslyft


Alla Idrottslyftsprojekt ska återrapporteras när de är klara. Det är viktigt att ni rapporterar i tid, för att kunna söka nya projekt.

Här finns den information ni behöver för att göra er återrapportering. De personer med behöriget att ansöka, har också behörighet att fylla i återrapporten.  

Lämna kommentarer i återrapporten. Alla exempel och lärdomar kan vara till nytta för oss som arbetar med Idrottslyft. Vi kommer även att be att få dela med oss av lyckade Idrottslyftsprojekt för att kunna sprida framgångskoncept till andra klubbar.

 

Vilken information behöver ni innan ni börjar återrapportera?

Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport. I återrapporten ska ni svara på ett antal frågor om ert projekt. Ni behöver veta hur många deltagare och ledare ni hade, samt antal tillfällen. Enklast är att hålla koll på detta och fylla i siffrorna löpande under projektets gång. 

Ha alltid med den ansökan ni skrev för att enkelt kunna fylla i genomförande, måluppfyllelse och lärdomar. Slutligen behöver ni även ha koll på hur uppföljningen/utvärderingen av projektet gick.

Återrapportering – Steg för steg

Att hitta rätt:

Mallen för återrapportering finns i IdrottOnline. Logga in, välj curling och Svenska Curlingförbundet. Under informationstexten som då kommer om Idrottslyftet finns mallen för återrapport och hitta sedan mallen för återrapport under ansökningarna.

Beskriv kortfattat ert projekt:

Här skriver ni kort vad det är ni har gjort. Enkelhet och tydlighet är till allas fördel!

Deltagare:

Kryssa i antalet deltagare indelat i kön och åldersgrupp. 

Ekonomi:

Specificera samtliga era kostnader, även de ni finansierat med egna medel. Om ni har haft intäkter så redovisar ni även dem här. Exempel:

Kostnader:

Reseersättning 20 mil á 18.50:-                                                                                370:-

Anmälningsavgift för tre deltagare á 250:-                                                              750:-

 

Intäkter:    

Fika i hallen vid informationsträff:                                                                           50:-

Fyll sedan i rutan hur mycket av de anslag ni fick från Idrottslyftet som ni använt.

 

Måluppfyllelse:

Var noga med att ha koll på det mål ni skrev i ansökan. Skriv i här hur väl ni uppfyllt målet. Samma gäller när ni fyller i hur ni genomfört projektet. Har ni gjort den uppföljning och utvärdering som ni sagt och vad kom ni fram till?

Lärdomar:

Tänk både positivt och konstruktivt. Vad gjorde att projektet blev bra? Vad hade ni kunnat göra annorlunda för att göra det ännu bättre?

Skulle ni rekommendera andra föreningar att genomföra liknande projekt?

Vi uppskattar verkligen att ni delar med er och hoppas kunna sprida framgångsrika koncept ut i landet. Kryssa gärna i när ni upplever att ni fått fina resultat så kan vi kontakta er för att ta del av tips.

Skolsamverkan:

Fyller ni i om ni har samarbetat med någon skola.

Skicka in:

Läs igenom punkterna och bocka i rutan när ni är medvetna om era skyldigheter. Därefter sparar ni återrapporten och skickar den till förbundet.

 

Återbetalning av medel som inte kommit till användning:

I de fall ni har Idrottslyftspengar kvar efter genomfört projekt betalar ni tillbaka dem till Riksidrottsflörbundet. Plusgiro: 158245-1 eller bankgiro 411-4088.

Ange föreningens namn, idrottslyftet, ärendenummer (hittar ni på er utbetalningsavi), samt att det är Svenska curlingförbundet som beviljat medlen. 

Hoppas att instruktionerna har varit till er hjälp! Frågor kan ni ställa till Sara Carlsson via e-post: This is a mailto link 

Lycka till! 

Uppdaterad: 04 DEC 2016 18:00
Skribent: Sara Carlsson
Epost: This is a mailto link

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


”Jag fick prova
curling med skolan
och det var roligt!
Jag gillar känslan
när jag slajdar iväg
på isen och siktar
för att få stenen till
mitten av boet”

Tilda Modin, 10 år.
Östersunds CK

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 08-683 30 15
E-post: This is a mailto link

Se all info