Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer för Idrottslyfte


Välkommen att söka Idrottslyft för att stärka curlingen och ungdomsverksamheten! I detta dokument hittar du Svenska Curlingförbundets övergripande riktlinjer för idrottslyftet. Detaljerade riktlinjer för varje projekt, kan ni hitta under Idrottslyftspaket 2018

Ansöka

Under 2018 tar Svenska Curlingförbundet emot ansökningar löpande. Skicka alltid in din ansökan med minst tre veckor till godo innan projektets start, för att vi ska hinna behandla dem. 

Steg för steg hur du gör ansökan, hittar du under ansökningsprocessen. Lycka till!

Syfte med Idrottslyftet

Ett steg mot Svenska Curlingförbundets vision: ”Svensk curling är världsledande, ett föredöme i ledarskap och Sveriges mest efterfrågade idrott.”

Idrottslyftet ska öppna dörrar till idrotten för fler barn och ungdomar, samt utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Stödet är av breddkaraktär och används inte för att utveckla elitverksamhet.

Arbetet ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill och Barnrättsperspektivet. Mer information om detta hittar du här och här

För att kunna söka Idrottslyft gäller följande:

 • Att aktiviteten avser verksamhet inom perioden
  1 januari februari 2018 - 5 februari 2019

 • För att söka nya projekt behöver ni ha redovisat de färdiga projekt om ni gjort. När ett projekt är slutfört ska det återrapporteras i IdrottOnline. Där svarar ni på frågor om antal deltagare, tillfällen och måluppfyllelse.

 • Att föreningen redovisar LOK-stöd.

 • Att varje aktivitet som genomförts med något stöd av Idrottslyftet redovisas i föreningens verksamhetsberättelse

 • Aktiviteten ska ansökas och drivas helt i projektform med tydligt syfte, mål, projektplan, start- och slutpunkt, samt plan för uppföljning. 

Kom ihåg!

 • Ni som förening registrerar själva vilka personer som kan söka Idrottslyft. Det är även ni som avregistrerar personer som inte ska söka Idrottslyft.

 • Att alltid ha Idrottslyftets, och S-cup logotypen i allt material som rör projekt finansierade av Idrottslyftet.

 • Bidrag för mat och logi beviljas per dag, tillfälle och person.
  Vi godkänner kostnadseffektiva alternativ så var noga med er budget.

 • Samma sak gäller för resekostnader.
  Vi kommer att se till kostnadseffektiviteten.

 • Alla kostnader ska budgeteras och bifogas med ansökan

 • Eventuella överskott behöver ni betala tillbaka.

 • Tänk gärna utanför boxen! 

Tips för dig som formulerar ansökningar och återrapporter

 • Håll era ansökningar och rapporter så enkla och tydliga som möjligt.

 • Läs riktlinjerna och paketen.

 • Fyll i samtliga fält, även i återrapporten. På så sätt undviker ni att få kompletteringar och processen går fortare för oss alla.

 • Stäm alltid av era mål innan ni fyller i er återrapport!

Beslut

Svenska Curlingförbundet gör alltid en bedömning av projekten som kommer in. Vi kan efterfråga en mer detaljerad projektbeskrivning när vi anser att det behövs.

Ni kan få stöd för hela det sökta beloppet eller en del. Detta beror på storlek, verksamhetens omfattning, satsningens omfattning, tidsperioden eller delar som faller utanför föreningsstödets ramar.

Vi strävar efter att föreningen ska ges möjlighet att komma igång med sin satsning även med ett mindre stöd. Detta kan innebära att projekten behöver anpassas till de beviljade medlen. Vi anger alltid vad stödet får användas till i våra beslut.

Detta beviljar vi i vissa fall

 • Bidrag till annonser, flyers och marknadsmaterial kan beviljas i mindre utsträckning.

 • Elitlag till Curly Camps maxiläger, då detta ses som stort värde för breddverksamheten.

 • Spelutrustning som exempelvis sop, slajdsulor eller hjälm kan få bidrag med upp till 75 % av kostnaden. Läs mer om specifika riktlinjer för material under Idrottslyftspaket 2018

 • För Skol-DM och SM kan vi bevilja banhyra med upp till 75%

 • För projekt som riktas specifikt mot integrering kan vi bevilja banhyra med upp till 75%

 • För projekt som riktas specifikt mot ungdomar med funktionsnedsättning kan vi bevilja banhyra med upp till 75%

Detta beviljar vi inte

 • Bidrag till tävlingsverksamhet såsom YJSM, JSM eller motsvarigheter inom senior verksamhet, som seriespel.

 • Resekostnader som är orimligt höga på grund av brist i planering eller onödiga färdsätt.

 • Bidrag till hallhyra.

 • Bidrag till föreningens tävlingskläder, handskar och byxor.

 • Bidrag till hallutrustning såsom fasta inventarier eller isvårdande material.

 • Bidrag till av SCF redan subventionerade medel såsom anmälningsavgifter.

Länkar

Mer information om Idrottslyft hittar du här:  

Uppdaterad: 15 JAN 2018 12:32
Skribent: Stefan Lund

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


”Jag fick prova
curling med skolan
och det var roligt!
Jag gillar känslan
när jag slajdar iväg
på isen och siktar
för att få stenen till
mitten av boet”

Tilda Modin, 10 år.
Östersunds CK

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 08-683 30 15
E-post: This is a mailto link

Se all info