Hoppa till sidans innehåll

Rapport från SCF:s Förbundsmöte 6 oktober 2018

10 OKT 2018 16:27
Omval för ordförande Michael Marklund samt ledamöterna Anette Norberg och Leif Öhman. Nyval av Fredrik Lindberg, mindre uppdateringar i verksamhetsinriktning och oförändrade medlemsavgifter.
 • Uppdaterad: 10 OKT 2018 16:27

Det är en kort sammanfattning av det 102:a förbundsmötet i Täby den 6 oktober där samtliga nio distrikt var representerade. Förbundsmötet inleddes traditionsenligt med uppvaktningar.  

Ordförande Michael Marklund inledde med Utmärkelsen Årets klubb som för säsongen 2017-2018 tilldelats Svegs CK. Klubben var inte på plats men eldsjälarna i klubben hyllades och tackades av alla närvarande för sin insats.

"I nära tre års tid har ideella krafter arbetat hårt för att få ihop medel att kunna rusta upp sin curlinghall, som varit i behov av kylanläggning, luftvärmepump, målning och utbyte av garageportar. Detta arbete har gett hallen och föreningen en chans att komma på fötter igen".

Förutom att bara komma på fötter så utvecklar föreningen nu verksamheten på alla vis och säsongen 2017-2018 hade de en medlemsökning med hela 43 %.   

Vidare presenterades och hyllades Andreas Prytz, Härnösand som tilldelats ungdomsledarstipendiet för säsongen 2017-2018.

Efter nitton år på som lärare och ledare på curlinggymnasiet kommer Andreas nu att lämna verksamheten för en ny tjänst. En mängd curlare har utbildat sig vid vårt framgångsrika curlinggymnasium i Härnösand, med Andreas Prytz som tränare och ledare.

Genom sitt engagemang har Andreas påverkat stora delen av dagens elit, motionärer och organisationsledare som engagerar sig för att driva curlingen framåt.

Förbundsmötet i sammandrag:

 • Till ordförande för mötet valdes Anders Larsson, ordförande Svenska Ishockeyförbundet.

 • Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 • Inget ombud hade något att anmärka på årsbokslutet som godkändes och lades till handlingarna.

 • Med utgångspunkt från revisorernas berättelse godkändes resultat- och balansräkningen och lades till handlingarna.

 • Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

 • Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag om oförändrade avgifter för verksamhetsåret 2017-2018 enligt följande:
  Inträdesavgift per förening: Avgift 500:-
  Årsavgift seniorer 310:-
  Årsavgift juniorer 175:-

 • Beslutade förbundsmötet att bifalla styrelsens förslag till budget för 2018-2019 samt uppdaterad verksamhetsinriktning för 2017-2019.

 • Till ordförande i förbundet och tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för ett år, valdes Michael Marklund, omval.

 • Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år valdes, efter sluten votering:
  Anette Norberg, omval
  Leif Öhman, omval
  Fredrik Lindberg, nyval
  Till suppleant för dessa valdes Henrik Alexander, nyval

 • Till lekmannarevisor för ett år, valdes:
  Henrik Edlund med Helen Lorenius som personlig ersättare.

 • Till ordförande i valnämnden för ett år valdes: Per Näsman, omval

 • Till ledamöter i valnämnden valdes:
  Erika Nygren, omval, Kjell Haglund, nyval
  och Evy Gustavsson, omval.

 • Behandling av ärenden, varom förslag ingivits i den ordning, som anges i p.12 samt övriga ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutits till mötet:
  Inkommen motion från Leksands CK gällande “tävlingsberättigande för våra aktivt spelande medlemmar” bedömdes som besvarad, av Gävle-Dala distriktsförbund, efter genomförda justeringar av Tävlingsbestämmelser. Det blev också mötets beslut. Den delen i motionen som gäller “Tävlingslicenser” kommer att behandlas inom ramen för en pågående medlemsutredning.

 • Som officiella kungörelseorgan antogs curling.se samt Idrottens Kungörelser

Informationer:

Ordförande Michael Marklund avslutade mötet med att tacka avgående ledamot Per Forsberg samt suppleant Anders Rodin för deras arbetsinsatser under de gångna åren samt mötesordförande Anders Larsson.

 

Skribent: Stefan Lund
Epost: Adressen Gömd

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


”Jag fick prova
curling med skolan
och det var roligt!
Jag gillar känslan
när jag slajdar iväg
på isen och siktar
för att få stenen till
mitten av boet”

Tilda Modin, 10 år.
Östersunds CK


 


 

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 086833015
E-post: This is a mailto link

Se all info