Hoppa till sidans innehåll

SCF:s Förbundsmöte 2014 är avslutat

2014-09-13 20:55
Ny ordförande i Michael Marklund från Skellefteå, fyra nya styrelsemedlemmar, rafflande voteringar, bibehållen juniorregel, nytt räkenskapsår. Det är en mycket kort sammandrag av det två timmar långa förbundsmötet som var det 98:e i ordningen.
 • Uppdaterad: 2018-02-22 16:11

IMG_0058_550pxl

Avgående ordförande Björn Rudström öppnade mötet med utdelning av ungdomsledarstipendium till Sofie Sjörs, Leksands CK och Johan Fahlström, Jönköpings CC.

Förbundsmötet i sammandrag:

 • Till ordförande för mötet valdes Lars Liljegren.
 • Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
 • Inget ombud hade något att anmärka på årsbokslutet som godkändes och lades till handlingarna.
 • Med utgångspunkt från revisorernas berättelse godkändes resultat- och balansräkningen och lades till handlingarna. 
 • Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 • Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag om oförändrade avgifter för verksamhetsåret 2014-2015 men med en rekommendation till styrelsen att föreslå en höjning vid nästa års möte. En höjning som föreslås vara differentierad med lägre höjning av registreringsavgiften för juniorer. 
 • Beslutade förbundsmötet att bifalla styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret 2014-2015.
 • Efter en lång diskussion beslutade förbundsmötet, efter votering, att behålla den nuvarande skrivningen i SCF:s Tävlingsbestämmelser som gör det möjligt för juniorer att tävla för två klubbar (en för seniorspel och en för juniorspel). Mötet beslutade också att registreringsavgiften ska vara enligt följande vid spel i två klubbar: Registreringsavgift för seniorspel: full avgift. Registreringsavgift för juniorspel: 1 kr.
 • Efter förslag från förbundsstyrelsen beslutade mötet om bifall gällande nytt räkenskapsår för SCF (1 juli t.o.m. den 30 juni). Beslutet medför stadgeändringar som godkändes av förbundsmötet.
 • Till ordförande i förbundet och tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för ett år, valdes Michael Marklund med acklamation
 • Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år, valdes efter votering: Anette Norberg, Per Forsberg och Leif Öhman
 • Till suppleant för dessa valdes med acklamation Sebastian Kraupp
 • Ett fyllnadsval blev aktuellt efter att suppleant Michael Marklund valdes till ordförande. Som ny suppleant valdes Gert Erlandsson
 • Till lekmannarevisor för ett år, valdes med acklamation: Cathrine Lindahl med Henrik Edlund som personlig ersättare.
 • Till ordförande i valnämnden för ett år valdes, efter votering: Per Näsman
  Till ledamöter i valnämnden valdes Kristina Burestad, Björn Rudström och Thérese Precenth.
 • Som officiella kungörelseorgan antogs Svensk Curling, curling.se samt Idrottens Kungörelser
 • Under punkten Informationer avtackades ordförande Björn Rudström, ledamöterna Lars-Rune Ölund och Helena Klange samt suppleant Jon Melin.

Texten uppdateras

Skribent: Stefan Lund

Liveresultat

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


”Jag fick prova
curling med skolan
och det var roligt!
Jag gillar känslan
när jag slajdar iväg
på isen och siktar
för att få stenen till
mitten av boet”

Tilda Modin, 10 år.
Östersunds CK

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 08-683 30 15
E-post: This is a mailto link

Se all info