Hoppa till sidans innehåll

Tilläggsregler sopdynor


SCF följer WCF:s beslut och inför nya regler för sopdynor. Och fr.o.m 20 februari 2017 omfattas även Division 1 av de nya reglerna.   

Publicerat av SCF:s Tävlingsutskott onsdag 21 september 2016.
Uppdaterat 20 februari 2017 samt 7 mars 2017 (punkten 7).

Dessa regler gällande sopdynor träder i kraft omgående och ersätter skrivningar i nuvarande regler och tävlingsbestämmelser för SCF. Som tillägg till de nya reglerna finns också SCF:s rekommendationer som gäller för curlingspelare som spelare på klubbnivå, divisionsspel 2-5 och inbjudningstävlingar (A4).

Syftet med dessa regelförändringar är att säkerställa rättvisa för alla lag och spelare men för detta krävs också att vi tillsammans ställer oss bakom “The Spirit of Curling”. I många fall under de kommande säsongerna kommer det att krävas samarbete mellan spelare/lag/coacher och domare/tävlingsledning för att lösa uppkomna situationer. WCF har tillsammans med spelare, tillverkare och specialister kommit fram till en lösning som även SCF kraftfullt ställer sig bakom.

För mer information, vänligen kontakta Tävlingsutskottet
genom e-post This is a mailto link

Del 1.
SCF-tävlingar där endast det nya materialet
på sopdynor är tillåtna

(1) Endast sopdynor* som är godkända enligt World Curling Federations (WCF:s) riktlinjer kommer att tillåtas vid:

 • SCF-tävlingar som är kvalificerande för internationella mästerskap, inklusive kvaltävlingar till internationella mästerskap som är sanktionerade av WCF
  (Ex. Vinteruniversiaden)

 • SM-tävlingar som är avgörande för uttagning till landslag.

 • Division 1 Norra, Mellersta, Södra samt Division 1 damer
  OBS! Beslut gällande fr.o.m 2017-02-20

Det är ej tillåtet att på något sätt manipulera sopdynan, ex. sätta tryck på undersidan, lägga någon form beläggning/impregnering eller sätta in en folie eller plast mellan duk och dynan.

SCF-tävlingar säsongen 2016-2017 där endast sopdynor som är godkända av WCF kommer att tillåtas:

 • Kval till Universiaden

 • Elitserien Mixed Dubbel

 • SM-kval damer

 • Elitserien herrar

 • Elitserien damer

 • SM Oldboys

 • SM Oldgirls

 • Junior-SM

 • Superserien Mixed Dubbel

 • SM Damer

 • SM Herrar

 • SM Mixed Dubbel

 • SM Mixed

 • Division 1 Norra, Mellersta, Södra

 • Division 1 damer 

Tillåten utrustning kommer att ha en godkännandekod från WCF
* Just nu: Nylon Oxford 420D (senapsgul)

> GODKÄNDA SOPDYNOR OCH PRODUKTKODER

(2) Flertalet av SCF:s tävlingar saknar formell övervakning. Därför är det i enlighet med “The Spirit Of Curling” upp till varje enskild spelare och lag att införskaffa godkänt material för spel under dessa tävlingar. Spelare, lag och coacher kommer att vara ansvariga för att varje sop/sopdyna involverad i spel under dessa tävlingar är godkända enligt dessa nya regler.

Tvister och beslut om tolkningar hanteras av Svenska Curlingförbundets Tävlingsutskott.

(3) Hårborstar och broomar är inte tillåtna. Dessa sopar dock tillåtna att användas som slajdsopar.

(4) Spelare som använder en sopdyna som inte är godkänd av WCF/SCF (1) för tävlingssammanhang kommer att stängas av under resterande del av tävlingen och laget förlorar den aktuella matchen.

Laget kommer inte tillåtas ersätta den avstängda spelaren. För resterande tid av tävlingen kommer laget att få delta med endast tre spelare på isen.

En andra överträdelse av samma spelare eller av samma lag (av någon spelare, vid vilken tidpunkt som helst) kommer att stänga av hela laget under resterande tid av den aktuella tävlingen samt under de kommande 365 dagarna från datumet för den andra överträdelsen.

Spelaren som orsakar sin andra överträdelse kommer att få sitt lag avstängt under resterande tid av den aktuella tävlingen, oavsett om dennes första överträdelse skedde med ett annat lag.

Spelaren med den andra överträdelsen kommer att stängas av i 365 dagar från och med datumet för överträdelsen. (En första överträdelse i samband med Mixed Dubbel kommer att resultera i avstängning under resterande tid av den aktuella tävlingen).

(5) Varje spelare måste visa upp sin sopdyna/sophuvud i samband med starten av varje match till domare, tävlingsledning eller motståndarlag. Endast den uppvisade sopen med godkänd sopdyna/sophuvud får användas under matchen av den spelaren som visar upp den. Om en spelare sopar med en annan spelares personliga sop kommer den aktuella stenen att plockas ur spel.

(6) En spelare får inte byta ut sin sopdyna/sophuvud under en match om inte överdomaren ger ett speciellt tillstånd. Om ett byte av sopdyna/sophuvud utförs utan domare/tävlinglednings tillåtelse förlorar laget den aktuella matchen.

(7) Om en spelare byts ut måste den inbytta spelaren använda den utbyttes sopdyna/sophuvud. Om den utbyttes sopdyna/sophuvud inte passar på reservens sop ska reserven istället använda den utbyttes sop.

(8) Den sop som används för att sikta på måste vara den sop som uppvisades av lagets skip eller vice-skip. Det är inte tillåtet att laget använder en annan sop (oavsett om sopen är godkänd för tävlingar eller inte).

Om lagets skip eller vice-skip sopar med en sop som används för slajd, eller någon annan sop som inte är uppvisad, kommer den aktuella stenen att tas ur spel. För att undvika tveksamheter rekommenderar SCF att sop som används av skip/vice-skip i boet märks med färgad tejp.

(9) SCF:s nya regler gäller också träning innan tävlingar, träning inför matcher, och dragning för sista sten. Om en otillåten sopdyna/sophuvud används vid dessa tillfällen kommer laget som begår överträdelsen att förlora fördelen av sin sista sten i nästkommande match.

(10) SCF:s regel 7(a) kommer att fortsätta övervakas så att de efterlevs:
“Vid sopning får soptagen gå i valfri riktning och behöver inte täcka hela stenens bredd. Sopningen måste dock avslutas vid sidan av stenen. Skräp, is eller snö får inte lämnas framför den glidande stenen”.

(11) Slumpmässiga inspektioner av utrustning av en domare eller tävlingsledning kan förekomma under tävling och/eller under en match. Lag/spelare kan begära att domare eller tävlingsledning ska inspektera utrustning innan eller under en match.

(12) Efterlevnad av regler

 1. SCF:s Tävlingsutskottet har möjlighet utse funktionärer för att
  genomföra regelkontroll.

 2. SCF:s Tävlingsutskottet är auktoriserade att ta beslut om dessa nya regler
  som inte specifikt tas upp i detta protokoll.

Med definition sopdyna/sophuvud avses inte skaft och infästning. Spelare kan använda annat skaft om sopdyna/sophuvud flyttas över.

Del II. Tävlingar på klubbnivå, divisionsspel 2-5 och inbjudningstävlingar (A4)

SCF förstår motståndet att spelare/lag som tävlar på klubbnivå, i divisionsspel 2-5 och i inbjudningstävlingar (A4) inte vill göra sig av med sina relativt nya sophuvuden och SCF instämmer i WCF:s uttalande (10 september 2016) med följande rekommendation:

Eftersom dessa nya regler inte sträcker sig till att omfatta klubbnivå, divisionsspel 2-5 och inbjudningstävlingar (A4) samt det faktum att varje klubb är autonom i sitt beslutsfattande om hur spel får genomföras, föreslår vi att dessa spelare och lag får använda sophuvuden tidigare bannlysta eller tillverkade under säsongen 2015-16 (eller tidigare).

Förutom detta stödjer SCF också dessa uttalanden från WCF gällande spel på klubbnivå, divisionsspel 2-5 och inbjudningstävlingar (A4):

I matcher och tävlingar som genomförs på dessa nivåer ser SCF inte någon anledning att tvinga fram ett omgående byte av material på sopdyna.

Undantaget är dock tävlingar där prispengar förekommer. I dessa tävlingar rekommenderar SCF att endast sopdynor som är godkända av WCF tillåts.

SCF rekommenderar också att spelare som är elitspelare och skickliga sopare att tänka på sportmannaskap när de deltar i tävlingar på klubbnivå, divisionsspel 2-5 och inbjudningstävlingar (A4). Även om regeln tillåter icke godkända sophuvuden bör dessa spelare göra en anpassning och endast använda godkända sopdynor.

Förutom detta uppmuntrar SCF också att alla spelare (oavsett vilken sopdyna som används) använder sig av de soptekniker som användes innan säsongen 2015-16.

Övriga slutsatser och rekommendationer från WCF och SCF:

(1) Vid tester av det nya tillåtna materialet konstaterades att vinkeln på sopningen, sida till sida eller i stenbanans längdriktning, inte hade någon annan påverkan än att stenen tog sig längre och fick en rakare bana.

SCF regel 7(a): Vid sopning får soptagen gå i valfri riktning och behöver inte täcka hela stenens bredd. Sopningen måste dock avslutas vid sidan av stenen. Skräp, is eller snö får inte lämnas framför den glidande stenen.

(2) Två sopare som tillsammans sopar en sten kommer att få den att färdas längre än om bara en sopare används vid användning av det nya tillåtna materialet.

Slutsats: En återgång till hur det såg ut säsongen 2014-15 med två sopare som tillsammans kan förlänga stenens bana och få stenen att gå rakare.

(3) Att bara använda en sopare på take-outs för att hålla stenen rak eller att få stenen att curla mer hade ytterst liten eller ingen effekt.

Sammanfattning: Att använda två sopare vid takeout är bättre än att använda endast en.
Uppdaterad: 2017-10-17 15:28
Skribent: Tävlingsutskottet
Epost: This is a mailto link

Följ oss i sociala medier

 


 Partners


Partners landslag

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 08-683 30 15
E-post: This is a mailto link

Se all info