Hem / Corona – nya nationella allmänna råd från 14 december 2020

Corona – nya nationella allmänna råd från 14 december 2020

Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller i hela landet fr.o.m. den 14 december. De nya råden ersätter de lokala allmänna råden som gäller t.o.m. den 13 december.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare fr.o.m. den 14 december kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 1. håller avstånd till varandra

 2. inte delar utrustning med varandra

 3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus

 4. undviker gemensamma omklädningsrum

 5. reser till och från aktiviteten individuellt

 6. utför aktiviteten i mindre grupper (max åtta personer)

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att anordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla. Barn födda 2005 och senare kommer få fortsätta träna som tidigare. 

Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning och verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar: 

 • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

 • Avstå från att anordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher och tävlingar. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter.

Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt.

Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Enligt de nya nationella råden bör ungdomar födda 2004 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Beslut gällande Svenska Curlingförbundets
nationella tävlingar 2020-2021

Efter den senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet står det också klart att stoppet för tävlingar och matcher för alla födda 2004 eller tidigare betonas ännu tydligare. 

– Med gällande rekommendationer för tävlingar, matcher och läger finns ingen möjlighet att genomföra våra större tävlingar efter årsskiftet. Smittoläget är fortsatt allvarligt och vår högsta prioritering är hälsa för alla våra aktiva, ledare och volontärer, säger Tävlingsutskottets ordförande Michael Jörgensen.

Mot den bakgrunden fattade SCF:s styrelse och Tävlingsutskott idag beslutet att ställa in följande nationella tävlingar:

Inställda tävlingar säsongen 2020-2021:

 • Elitserien damer och herrar
 • Division 1 Norra, Mellersta och Södra
 • SM Juniorer
 • SM Figur
 • SM Mixed Dubbel
 • SM Seniorer
 • SM Veteraner
 • SM Damer och Herrar

SM Yngre Juniorer, JSM Mixed Dubbel, SM Mixed och SM Rullstolscurling kvarstår i planeringen tills vidare. Vi fortsätter bevaka utvecklingen av smittspridning samt rekommendationer från myndigheter. SCF kommer att ta beslut om dessa tävlingar senast 31 januari 2021. 

Samtliga klubbar som säsongen 2020/2021 var anmälda till Elitserien eller Division 1 kommer att tillhöra dessa serier även säsongen 2021/2022. Eventuella vakanser och tillsättande av dessa hanteras av SCF:s Tävlingsutskott enligt gällande tävlingsbestämmelser.