Hem / Dags att söka Elitidrottsstipendiet 2021-2022

Dags att söka Elitidrottsstipendiet 2021-2022

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 50 aktiva. Ansökan är öppen till och med den 2 maj 2021. Du ansöker genom att fylla i formuläret som du hittar:  

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/stipendierochutmarkelser/Elitidrottsstipendium/ansokanomelitidrottsstipendium/

Mer info hittar du här:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/stipendierochutmarkelser/Elitidrottsstipendium/