Hem / Det är medlemmar som gäller

Det är medlemmar som gäller

Antalet curlare behöver bli fler. Just nu är ett växande antal medlemmar till svenska curlingföreningar helt avgörande för hur vi kan fortsätta stötta och utveckla svensk curling.

Vid Riksidrottsmötet 2019 fattades ett beslut som trädde i kraft vid årsskiftet. En idrott behöver minst 3000 medlemmar för att räknas som ett stort förbund. Förbund med färre medlemmar har inte rätt till fullt ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet. Svensk curling har 3200 medlemmar idag. 

Att bli ett mindre förbund skulle innebära för oss att stödet till verksamheten som bedrivs för barn och ungdom, för parasport och för breddverksamhet minskas drastiskt. Även administrativt stöd som gör att vi kan behålla kansli och administration kring tävlingsverksamhet minskar rejält. 

Vi behöver alla hjälpas åt. Fler medlemmar kommer att bidra med en ökad energi och mer aktivitet i sporten. För att inte tala om den glädje som curling kan ge till alla nya curlare! 

En pusselbit på vägen: Nytt system för avgifter och licenser. 

Ett nytt system är inget som automatiskt kommer att generera mängder av medlemmar till svensk curling. Det kommer alltid vara föreningens arbete och engagemang som skapar en växande medlemsbas. 

Däremot behöver själva systemet vara en grund som underlättar rekrytering.

Systemet behöver kommunicerar att det är viktigt och göra att det blir enkelt att ställa frågan till någon om den personen vill bli en del av föreningen.

Dagens system gör inte det, där avgiften för samtliga curlare, från förening till förbund, är 310 kr för vuxen och 175 kr för junior och det är samma för alla, oavsett ambitionsnivå eller mängd aktiviteter.

Samtliga distrikt välkomnas att rösta om förslaget vid ett extrainsatt årsmöte längre fram i vår. Förslaget kommer att publiceras så att alla får möjlighet att läsa. 

Dela de goda exemplen

Under våren kommer vi att dela exempel på hur en förening kan arbeta med rekrytering i samband med förslaget till nya avgifter. Vi kommer även att dela exempel från några som lyckats bra med rekryteringen redan idag. 

Vi tar också gärna emot era berättelser och era exempel om vad som fungerar.  

Ta gärna del av följande material redan nu:

Ny verksamhet lockar kvinnliga curlare till Leksands CK

Borlänge CC växer med satsningen Idrott för Äldre

Curling Alberta har knäckt koden

"Curling är en ursäkt för att umgås"

Svenska Curlingförbundets målsättningar och strategi 2022 - 2024

Det finns uttalade mål och utvalda insatser som ska bidra till rekryteringen. Dessa beskrivs i vår förbundsutvecklingsplan. 

Förbundsutvecklingsplanen arbetas fram vartannat år av styrelsen, tjänstemän och utskottsmedlemmar. Den är indelad i tre olika områden med mål och insatser. 

Läs gärna igenom målen och fundera på vad de innebär för er förening. Eller för dig som individuell curlare. 

På vilket sätt kan du hjälpa curlingen att attrahera fler medlemmar?