Hem / Ready to Rock: Utbildningsmaterial från Curling Alberta finns nu på svenska

Ready to Rock: Programmet som hjälper Curling Alberta rekrytera

Innan jul publicerade vi artikeln om hur Curling Alberta lyckas knyta an 92% av ungdomar som provar curling till ett 8-veckors program. Nu finns materialet på svenska.

Illustration: Anders Westerberg

Om er förening vill prova så kom ihåg att det under 2022 och 2023 finns möjlighet att söka Projektstöd för att testa en satsning likt den i Curling Alberta. 

Läs också artikeln om arbetet i Curling Alberta och vilka nycklar de nämner som framgångsfaktorer. 

Materialet finns tillgängligt på vår hemsida här.

>Prova på 9-12 år
>Prova på 13-15 år
>8-veckors program