Hem / Svensk Curlings arbete med inkludering, jämställdhet och mångfald

Svensk Curlings arbete med inkludering, jämställdhet och mångfald

Vår värdegrund är att Svensk Curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet. Just nu pågår ett arbete inom Svensk Curling där vi jobbar för att leva efter värdegrunden på alla plan.

Vi vill skapa en öppen, välkomnande och stödjande verksamhet som värnar om mångfald, främjar en känsla av tillhörighet och bekämpar exkluderande strukturer.

Värdegrunden beskriver både vilken typ av idrott vi vill erbjuda samt att curlingen som idrott vill ta del av alla människors kapacitet för att vi ska kunna växa och utvecklas.

Vi ser att:

  1. Vi kan vara en starkare och bättre samhällsaktör än vad vi är idag. Vi har makten och möjligheten att vara en positiv del av människors vardag.
  2. Vi måste anpassa våra aktiviteter och vår sociala miljö för att kunna bemöta ojämlikheter som finns för marginaliserade grupper i samhället och för att adressera de barriärer som finns och påverkar både tillgänglighet och känslan av att vara välkommen till curling.

Under 2020 påbörjade vi ett arbete för att verkligen se över vilka strukturer som kan verka exkluderande och hindra människor från att känna sig som en självklar del i vår idrott. 

Arbetet innebär bland annat, att alla som är förtroendevalda eller anställda inom Svensk Curling och alla som utbildar sig till ledare med oss, kommer att få kunskap om normmedvetenhet och hur vi aktivt kan arbeta för att skapa en inkluderande miljö. Vi erbjuder även utbildning till alla våra föreningar. 

Läs mer om svensk curlings arbete med inkludering, jämställdhet och mångfald. 

Läs mer om det konkreta arbetet under 2020-2022