Hem / BARN OCH UNGDOM / LOK-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd

 

LOK-stödet – en resurs att ta tillvara!

LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är avsett att stödja ungdomsverksamhet i föreningar. Det innebär att ni kan få ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som är längre än en timme och har minst tre deltagare i åldrarna 7 - 25 år. Ni kan alltså söka LOK-stöd för juniorträningar, skolor som provar på och rekryteringsaktiviteter som öppet hus.  

Förutom bidrag till de enskilda föreningarna, är LOK-stödsansökningarna även till grund för för det statsbidrag som Svenska Curlingförbundet får varje år. Era LOK-stödsansökningar är alltså viktigt både för er förening och för curlingen i stort.

Så kom ihåg att söka det LOK-stöd som er förening är berättigad till!

 

Korta fakta om LOK-stöd

 • LOK-stöd får din förening vid en ledarledd gruppaktivitet som omfattar minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Det får maximalt vara 30 deltagare vid en aktivitet. En aktivitet ska pågå minst 60 minuter.

 • Ledaren behöver vara över 13 år, medlem i en förening och hålla i en aktivitet i taget.

 • Bidragsberättigad verksamhet är träningar, läger och tävlingar/matcher.

 • Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet.

 • Bidragsberättigade deltagare är även de som är med i föreningens  ”Prova på” och andra aktiviteter i rekryteringssyfte räknas även som bidragsberättigade under förutsättning att födelsedata förs på samtliga deltagare

 • Aktiviteten behöver ha en gemensam samling och avslutning.

 • Deltagare med funktionsnedsättning och ledare. Det finns ingen åldersgräns när det gäller LOK-stöd för idrottare med funktionsnedsättning. 

 • Ansökan om LOK-stöd är en förutsättning för att få pengar från Idrottslyftet.

Ansökan och redovisning

Ni gör ansökan via er IdrottOnline sida. Styrelsen får utse en person att göra ansökan. Ni behöver sedan upprätta redovisning av gruppaktiviteter och sköta den löpande. Redovisningen behöver innehålla föreingens namn, SF-idrott, aktivitet, plats, datum och tid. Gällande deltagarna och ledarna behöver ni deras namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Riksidrottsförbundet kan begära redovisningen som även ska undertecknas eller signeras digitalt av den ansvarige ledaren.

Viktiga datum

 • 25 augusti: Sista ansökningsdag för att få redovisa första perioden.

 • 1 januari - 30 juni: Första redovisningsperioden

 • 25 februari: Sista ansökningsdag för få att redovisa andra perioden.

 • 1 juli -31 december: Andra redovisningsperioden.

> Klicka här för regler och mer information

> Klicka här för anvisningar, närvarokort och sammanställningsblanketter

> Läs mer om ansöka LOK-stöd på IdrottOnlines hemsida för manualer