Hem / BARN OCH UNGDOM / Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

I svensk idrotts verksamhetsidé (i RF:s stadgar) står att vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Där beskrivs också att barnidrott ska utgå från lek.

Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. I verksamhetsinriktningen står specifikt beskrivet hur vi ser på barnidrott:

”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.”

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I vårt idéprogram Idrotten Vill utvecklar vi tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.

>LÄS MER