Hem / BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Detta innebär ett ansvar för oss som förbund och ett ansvar för varje enskild förening som är anknuten till oss. Läs mer om förbund och förening här: 

SCF:s BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

STÖD OCH RIKTLINJER TILL FÖRENINGAR

Ansvarig för förbundets arbete med behandling av personuppgifter

Ansvarig för Svenska Curlingförbundets behandling av personuppgifter är Generalsekreteraren.