Hem / Kallelse till Extrastämma 25 april 18.00

Kallelse till Extrastämma 25 april 18.00

Värmland- Örebro läns distriktscurlingförbund kallar till extrastämma den 25 april 2021, då distriktet inte haft något ordinarie möte under 2020 och flertalet av styrelsens medlemmar vill avsäga sig sina uppdrag.

Extrastämman behöver välja en temporär styrelse att kunna teckna distriktets firma fram till ordinarie årsmöte 2021.

Mötet hålls i via den digitala mötesplatsen Zoom Meeting

Länk till inloggning: https://us02web.zoom.us/j/86840567787
Kontakta Sara Carlsson, This is a mailto link om ni vill testa inloggning och teknik innan mötet.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som
  Svenska Curlingförbundets styrelse har upprättat för SDF 
 2. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
  d) två digitala rösträknare via SMS.
 3. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 7§ föreskriver.
 4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 5. Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Årsredovisning
  c) Revisionsberättelse
 6.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 7. Val av ny ordförande i distriktsförbundet fram till ordinarie stämma hösten 2021.
 8. Val av övriga ledamöter i distriktsförbundet fram till ordinarie stämma hösten 2021.
 9. Det extra förbundsmötet avslutas

Anmälan

Varje förening i distriktet utser max två ombud till det extra förbundsmötet. Anmälan sker via e-post till This is a mailto link

Handlingar

>Verksamhetsberättelse 2019-2020

>Årsredovisning 2019-2020

>Redovisningsberättelse 2019-2020

>Röstlängd

>Protokoll för årsmöte 2018-2019