Hem / KRISHANTERING SVENSK CURLING / COVID-19: Riktlinjer för föreningsverksamhet

COVID-19: Riktlinjer för föreningsverksamhet

Svenska Curlingförbundet har tillsammans med RF, WCF, Scottish Curling och Curling Canada, tagit fram riktlinjer för hur vi ska hantera och minska spridningen av Covid-19. 

Vi har alla ett ansvar. Här kan du läsa riktlinjer som gäller föreningsverksamhet fram till 31 december 2020. De kan komma att ändras om vi får nya direktiv under hösten. Vi följer noggrant uppdateringar från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten. 

UPPDATERING 30 OKTOBER 2020 – NYA RESTRIKTIONER PÅ REGIONAL NIVÅ

Version 2.0: Senast ändrad 30 oktober 2020

Innehåll

MEDDELANDE FRÅN SVENSK CURLING
INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
LÄNKAR MED VIKTIG INFORMATION
VARJE CURLARES ENSKILDA ANSVAR
KLUBBVERKSAMHET

UTHYRNINGSVERKSAMHET
UNGDOMSVERKSAMHET
RISKGRUPPER

Meddelande från Svensk Curling

Inget får prioriteras över människors hälsa. Vi är många som saknar att träffas, umgås och göra roliga saker tillsammans.

Motiven att få starta igång kan vara många och olika. Det kan handla om en längtan att få spela och umgås, eller så handlar det om att få starta för föreningens överlevnad, både ekonomiskt och gällande medlemmar.

Varje förening och curlinghall är unik, med sin verksamhet och sina förutsättningar. När kylan slås på i hallarna igen är det viktigt att vi alla tar ansvar. Både föreningar och enskilda curlare har ett stort ansvar att ta del av riktlinjerna och agera därefter. 

Alla beslut gällande olika aktiviteter bör fattas med medlemmarnas hälsa i främsta åtanke.

Information från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning vid olika idrottsaktiviteter främst uppstår i samband med trängsel och folksamlingar vid sidan av, exempelvis i publiken eller olika evenemang. I dagsläget kommer inte några större matcher med publik att tillåtas, eftersom begränsningen med ett maxantal på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortfarande gäller.

Organisationer, föreningar, verksamheter och företag i Sverige har även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att de ansvarar för att skapa utrymme för att undvika trängsel, och ska erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Alla personer har ansvar för att hålla avstånd och undvika stora sammanhang.

– Idrottsföreningar eller andra arrangörer som planerar en tävling, cup eller match måste även fortsättningsvis vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning. Det gäller såväl under, som före och efter tävlingen, cupen eller matchen. De måste också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer, säger chefsjuristen Bitte Bråstad.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller till och med den 31 december 2020. Riktlinjerna från Svensk Curling gäller lika länge och kan komma att uppdateras efter behov. 

Länkar

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/27ee1d3ea5cd4669aea9250b53000ae1/hslf-fs-2020-31.pdf

Riksidrottsförbundet:https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Varje curlares enskilda ansvar

 • Kom aldrig till curlinghallen om du har symptom, inte ens lindriga symptom.
 • Tvätta händerna regelbundet.
 • Nys och hosta alltid i armvecket.
 • Var uppdaterad och uppmärksam på samtliga av viruset symptom.
 • Isolera dig om du har eller har varit i kontakt med, eller om du själv har viruset.
 • Undvik att trängas i omklädningsrum. Byt om hemma.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Gå, cykla eller åk egen bil till curlinghallen
 • Om du använder handskar när du curlar, så använd dessa handskar endast vid curling och tvätta dem mellan varje tillfälle.
 • Var noga med vilka stenar som är dina och spela samma stenar varje omgång.
 • Ta med all personlig utrustning, inklusive kvast eller stick från byggnaden efter varje spelpass och rengör dem innan nästa pass.

Föreningens ansvar

Idrottstävlingar och matcher tillåts från och med den 14:e juni.

Curlinghallar ska säkerställa att de gör vad de kan för att minska smittspridning.

 • Gör en riskbedömning över smittspridning i de olika delarna av era lokaler och anpassa eller stäng av delar från användning om det finns behov. Detta kan innebära att möblera om för att curlare enklare ska hålla avstånd, markera på golven/isen var personer ska stå för att komma ihåg att hålla avstånd eller annat.
 • Gör en plan för hur människor ska komma och gå utan att trängas med varandra.
 • Där det är möjligt, låt dörrar mellan olika områden stå öppna så att personer kan komma och gå utan att ta i handtag.
 • Där det inte är möjligt, se till att desinficera.
 • Begränsa max antal personer som kan vistas i era lokaler samtidigt.
 • Rengör all utrustning som tillhör er och som används av curlare, som kvastar och stenarnas handtag, mellan samtliga spelpass.
 • Använd er av onlinebetalningar som swish.
 • Tillhandahåll handsprit och se till att det finns möjlighet att tvätta händer.
 • Presentera era städrutiner och påminnelse om hygien så att alla som besöker er hall ser det.
 • Kommunicera alla uppdateringar med era medlemmar regelbundet så att de har god kunskap om rådande policy.

Klubbverksamheten

Att hålla avstånd är en central del av att minska smittspridningen. I en typisk curlingmatch med åtta personer på en bana, har alla möjlighet till stor egen yta och främsta närkontakten sker mellan medlemmar i det egna laget och främst mellan sopare eller mellan curlare i rullstol som håller varandras stolar. Riktlinjer hösten 2020:

 • Endast en sopare per sten.
 • Spela gärna i lag med tre spelare. Vid spel med fyra ska soparen som står över, stå vid sidolinjerna med avstånd till andra spelare.
 • Sopning är endast tillåten för det spelande laget. Skipper/vice skipper för icke spelande lag står bakom hacket till dess alla stenar har stannat. 
 • Lag får endast sopa egna stenar bakom tee.
 • Skip för icke spelande lag står bakom hacket tills det är hens tur att ta över boet.
 • Lag med sista sten i omgången river bo
 • Inga handskakningar i början eller slutet av matchen. Sportmannaskap kan uttryckas verbalt.
 • Se över start-tiderna för era spelpass för att undvika att alla kommer och går samtidigt.
 • Utse en person som uppdaterar poängtavlan. Poängen rengörs innan de plockas ned igen.
 • Om ni för matchprotokoll, tar spelarna med sig egen penna. Alternativt används samma rutin som för poängtavlan.
 • Meddela alla medlemmar att de ska byta om hemma och anvisa till platser för att endast byta skor.
 • Undvik publik.
 • Curlare i rullstol bör använda matta eller annat stopp bakom sina hjul.
 • Om assistenter är med och tar fram stenar, ska handtagen desinficeras också efter dem.

Domare

Domare kan genomföra sina uppgifter och ska hela tiden vara noga med att hålla avstånd. Följande gäller:

 • Rengör mätinstrument före och efter användning.
 • LSD mätning kan göras av en domare medan en annan noterar resultat.
 • Använd handskar när du sätter upp poäng.

Uthyrningsverksamhet

Ni som tar emot grupper för prova på till curlinghallen bör vidta samma försiktighetsåtgärder som vid klubbspel.

 • Meddela besökarna om deras personliga ansvar inför besöket.
 • Säkerställ att ni kan genomföra instruktion samtidigt som deltagarna håller avstånd. Det kan innebära att ni behöver fler instruktörer så att ni kan visa på varje bana istället för att besökarna trängs på en bana.
 • Skapa noggranna rutiner för rengöring av utrustning som lånas ut till besökare.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsidrotten med träningar kan fortsätta. Dela försiktighetsåtgärderna med samtliga deltagare och målsmän.

 • Vad noga med hygien och avstånd även i ungdomsverksamheten.
 • Se över era grupper och hur ni kan dela upp dem för att inte vara fler än åtta på samma bana och så att det är möjligt att hålla avstånd.

Riskgrupper

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationer att personer i riskgrupp ska undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter. Svenska Curlingförbundet rekommenderar alla att fortsätta vara noga med att följa alla riktlinjer för att undvika smitta och att följa lokala förhållningsregler där du befinner dig.