Hem / KRISHANTERING SVENSK CURLING / COVID-19: Riktlinjer för nationell tävlingsverksamhet

COVID-19: Riktlinjer för nationell tävlingsverksamhet

Svensk Curling kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

Svenska Curlingförbundet har tagit fram riktlinjer som gäller för SCF:s tävlingsverksamhet fram till 31 december 2020.

Förordningen som reglerar offentliga tillställningar, där gränsen 50 personer numera lyfts till 300 personer, tillämpas inte av Svenska Curlingförbundet. Liksom tidigare bedömer vi att vår önskan att genomföra säkra tävlingar förutsätter strikta rutiner för funktionärer och spelare och att så få personer som möjligt ska befinna i arenan. Det är därför, även fortsättningsvis, ej tillåtet med publik..

RIKTLINJER
RISKGRUPPER
LADDA NER AFFISCHER TILL DIN KLUBB
FÖR ARRANGÖREN
DOMARE

Riktlinjer

Vi följer noggrant uppdateringar från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten. Vi rekommenderar även klubbar att följa dessa riktlinjer vid sina egna inbjudningstävlingar. 

 • Återbetalning av startavgift görs till lag som avstår start i tävling.
 • Start på tre spelare tillåts generellt. Det krävs alltså ingen dispensansökan.
 • Endast en person (spelare eller coach) per lag tillåts vid spelarmöte (domarmöte)
 • Lag kommer ombytta till tävling då träning inleds.
 • Laget som har andra träning väntar med att beträda isen till dess att det första laget förflyttat sig.
 • Poängtavlor uppdateras av en funktionär, lagen tillåts ej göra detta.
 • Matchprotokoll placeras inte ut vid banorna, domaren för protokoll åt lagen.
 • Lagkaptenerna ges möjlighet att kontrollera och bekräfta protokollen efter match.
 • Inga restriktioner för antal sopare. 
 • Sopning är endast tillåten för det spelande laget. Skipper/vice skipper för icke spelande lag står bakom hacket till dess alla stenar har stannat. 
 • Lag får endast sopa egna stenar bakom tee.
 • Lag med sista sten i omgången river boet. 
 • Coach tillåts att komma ner till laget vid time-out.
 • Det andra laget håller sig då mitt i banan.
 • I paus ska lagen hålla avstånd enligt allmänna riktlinjer. Coach tillåts att konferera med laget.
 • Publik tillåts inte på arenan.
 • Prisutdelning görs enskilt till lag. Lag som spelat färdigt ombeds lämna arenan.

Svenska Curlingförbundet (SCF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår från de råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). 

Huvudregeln är alltid att motverka smittspridning.

Riskgrupper

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationer att personer i riskgrupp ska undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter. Svenska Curlingförbundet rekommenderar alla att fortsätta vara noga med att följa alla riktlinjer för att undvika smitta och att följa lokala förhållningsregler där du befinner dig. 

Ladda ner affischer till din klubb

https://www.msb.se/contentassets/8b79b7e5226e41bc8da5b496275050aa/msb0053_verksamheter_affisher_a4_korr3.pdf

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring idrott och träningsanläggningar

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Riksidrottsförbundets information kring virusutbrottet

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

För arrangör

 • Gör en riskbedömning över smittspridning i de olika delarna av era lokaler och anpassa eller stäng av delar från användning om det finns behov. Detta kan innebära att möblera om för att curlare enklare ska hålla avstånd, markera på golven/isen var personer ska stå för att komma ihåg att hålla avstånd eller annat.
 • Gör en plan för hur människor ska komma och gå utan att trängas med varandra.
 • Där det är möjligt, låt dörrar mellan olika områden stå öppna så att personer kan komma och gå utan att ta i handtag.
 • Där det inte är möjligt, se till att desinficera.
 • Rengör all utrustning som tillhör er och som används av curlare, som stenarnas handtag, mellan samtliga spelpass.
 • Använd er av onlinebetalningar som swish.
 • Tillhandahåll handsprit och se till att det finns möjlighet att tvätta händer.
 • Presentera era städrutiner och påminnelse om hygien så att alla som besöker er hall ser det.

Domare

Domare kan genomföra sina uppgifter och ska hela tiden vara noga med att hålla avstånd. Följande gäller:

 • Rengör mätinstrument före och efter användning.
 • LSD mätning kan göras av en domare medan en annan noterar resultat.