Hem / KRISHANTERING SVENSK CURLING / Svensk Curling – Handlingsplan Corona-virus

Svensk Curling – Handlingsplan Corona-virus

Senast uppdaterad 2020-05-29

2020-05-29 Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer från den 14 juni

Folkhälsomyndigheten häver från och med 14 juni råden till idrotten om att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar.

Vid en presskonferens idag berättade regeringen och Folkhälsomyndigheten att det nu införs lättnader av de allmänna råd som gäller för idrotten. Tre av de fem allmänna råd som gäller idrott idag lyfts bort från och med den 14 juni, vilket öppnar för tävling och matcher för seniorer oavsett nivå.

Det här gäller från 14 juni 2020:

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

 • Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.
 • Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där två av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:

Om möjligt vara utomhus

Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
Riksidrottsförbundet är medvetna om att nuvarande reserestriktioner för idrottsföreningar ännu inte har ändrats, men förutsätter utifrån information vi fått från Folkhälsomyndigheten att en ändring sker före den 14 juni. Mer info i FAQ.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Genomför en riskbedömning
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)
 • Riksidrottsförbundet kommer fortsätta att stödja specialidrottsförbunden i bedömningen av hur tävlingsverksamhet kan bedrivas för att leva upp till nu kvarvarande förbud och allmänna råd, för att som tidigare bidra till minskad smittspridning.

LÄS MER


2020-03-17 Regeringens har beslutat att rekommendera alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med imorgon

RIKSIDROTTSGYMNASIUM HÄRNÖSAND

Det som gäller är att all träning/tävling som tillhör undervisningen i specialidrott ligger under skolans ansvar och att det som gäller för övriga skolämnen även gäller ämnet specialidrott. För träning och tävling utanför skoltid gäller respektive SF:s rekommendation.


2020-03-13 Informationsmöte/videomöte med inbjudan till alla föreningar

Aktuell information och rekommendation från SCF

 • Vi tar vårt samhällsansvar.
  Tillsammans minimerar vi risken för spridning.
 • SCF rekommenderar att klubbar ställer in alla större sammankomster och tävlingar
 • Denna rekommendation är extra stark när det gäller större mötesplatser och träning/tävlingar för åldersgruppen +65 år
 • Beslut igår att skjuta upp samtliga nationella tävlingar
 • Planen just nu är att uppskjutna nationella tävlingar ska genomföras under tidig höst 2020
 • Dialog med Internationella förbundet gällande kommande internationella mästerskap. Fokus på hälsa och säkerhet för samtliga aktiva och ledare.
 • SCF räknar med ett besked inom kort att
  samtliga internationella mästerskap ställs in.

2020-03-13 Information från
Riksidrottsförbundet

 • RF bildar särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens om säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik. Sammankallande i gruppen är Lena Sahlin (säkerhetsansvarig), This is a mailto link
 • RF inrättar särskild e-postadress för frågor: This is a mailto link. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, IF och allmänheten.
 • RF gör en första kartläggning gällande ekonomiska konsekvenser på idrottsrörelsen inför samtal med regeringen.
 • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

2020-03-12 Svenska Curlingförbundet ställer in alla kommande nationella tävlingar,
beslutet gäller tills vidare.

– Folkhälsomyndighetens rekommendation är att inte bedriva verksamhet som samlar över 500 personer men vi väljer att agera trots att våra tävlingar inte är i den storleken. Sverige och världen befinner sig i en extrem situation och det här var ett självklart beslut, säger förbundschef Stefan Lund.

Dagens beslut om inställda tävlingar gäller för:

 • SM Yngre Juniorer i Härnösand
 • Sweden Tour för rullstolscurling i Gävle
 • Division 1 i Umeå, Danderyd, Jönköping 20-22 mars
 • SM Mixed i Östersund 27-29 mars 2020.

– Vi är medvetna om att beslutet inför kommande helg kommer med kort varsel men vet att det kommer att mötas med full förståelse från alla aktiva och ledare utifrån rådande läge.

För mer information, kontakta förbundschef Stefan Lund tel. 070-209 22 95

 


Aktuell riskbedömningFolkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten gör kontinuerliga riskbedömningar avseende fall av coviod-19 i Sverige


Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har publicerat vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc.) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
 • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Information från Riksidrottsförbundet

Precis som tidigare följer Riksidrottsförbundet rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. Riksidrottsförbundet har en nära dialog med regeringen och återkommer med uppdaterad information kring hur den förhöjda riskbedömningen påverkar idrottsrörelsen.

Läs mer


Riktlinjer för anställda, funktionärer och aktiva inom Svensk Curling med anledning av det nya coronaviruset

Anställda, funktionärer och aktiva inom Svensk Curling bör följa Utrikesdepartementets rekommendationer vad gäller resor.

Svensk Curling har en öppen dialog med World Curling Federation (WCF) gällande deltagande vid kommande internationella mästerskap. WCF står i nära kontakt med hälsoinstitut och sjukvården respektive land. Eventuell avrådan från resa till berörda länder kommer att kommuniceras omgående och direkt med berörda spelare och ledare.

Under perioden mars-april 2020 kommer våra Svenska landslag att vistas i följande länder:

 • Wetzikon, Schweiz, VM rullstolscurling

 • Prince George, Kanada, VM damer. INSTÄLLT

 • Glasgow, Skottland, VM herrar. INSTÄLLT

 • Toronto, Kanada, Players Championships. INSTÄLLT

 • Kelowna, Kanada, VM Mixed dubbel. INSTÄLLT

 • Kelowna, Kanada, VM Seniorer. INSTÄLLT


Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Information om åtgärder för medarbetare inom Svensk Curling

 • Medarbetare som befunnit sig i något av de områden där UD avråder att resa till ska meddela sin chef vart man befunnit sig och tillsammans besluta vilka datum som är aktuella för hemkarantän.  

 • De som har tjänster som innebär arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån ska göra det. Detta gäller i 14 dagar från den dag man lämnat det drabbade området. Svensk Curling betalar lön under tiden. Blir man sjuk ska man sjukskriva sig.  

 • Medarbetare som varit i kontakt med personer som vistats i riskområden ska kontakta närmaste chef.  

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Om man insjuknar med feber eller symtom från luftvägarna inom 14 dagar efter att ha rest i ett område där smittspridning pågår ska man INTE gå till arbetet. Istället ska man kontakta sjukvården telefonledes för vidare hänvisning. Så länge man mår bra och är helt symtomfri kan man dock leva som vanligt.

Personer som har vistats i nämnda områden och känner luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska kontakta sjukvården via 1177. 

Reserekommendationer från UD

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta svar på många frågor som rör coronaviruset. Där finns uppdaterad riskbedömning av smitta och vad du själv kan tänka på – allmänna riktlinjer för att förhindra smittspridning.

Krisgruppen för Svensk Curling bevakar utvecklingen av coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters bedömningar och rekommendationer. 

Vad gäller de internationella mötesplatser där vi själva deltar har vi kontakt med arrangör och följer deras och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och UD:s reseavrådan.

För frågor om åtgärder för Svensk Curling, kontakta Stefan Lund This is a mailto link eller Maria Prytz på This is a mailto link