Hem / TEKNIK OCH ANLÄGGNING / Anläggningars utformning

Anläggningars utformning

Plan-2-hel_550pxl

Tekniska utskottet skall vara behjälplig mot kommun och klubbar med rådgivning då den efterfrågas. Detta i syfte att utveckla befintliga anläggningar samt skapa nya anläggningar som har de tekniska förutsättningarna för optimala spelförhållanden samt också vara så energieffektiva som möjligt.

Mål: Tekniska utskottet skall kunna ge råd till samtliga curlinganläggningar, både befintliga och nya som efterfrågar detta. Prioriteras anläggningar som skall genomföra förbundstävlingar under året.