Hem / TEKNIK OCH ANLÄGGNING / Internationell avstämning

Internationell avstämning

IMG_6313_550pxl

Teknikutskottet skall i samverkan med tävlingsutskottet bedöma förutsättningarna för god iskvalitet vid fastställande av tävlingsprogram. Utse en samverkanspartner (för rådgivning om så önskas) från utskottet för varje förbundstävling samt besluta om medverkan vid utvalda arrangemang.

Mål: att skapa bästa tänkbara förutsättningar för goda is- och spelförhållanden med anpassning mot internationella förhållanden. Inför varje säsong görs en årlig översyn samt analys av de isförhållanden som varit under föregående säsong.