Hem / TEKNIK OCH ANLÄGGNING / Utbildning

Utbildning

Ice_King

Teknikutskottet ansvarar för att utbildningsinsatser genomförs i den omfattning som behövs för att uppnå uppsatta mål.

Steg 1 Grundutbildning
”Att göra och underhålla is” riktad mot anläggningar/klubbar skall genomföras en gång/år.

Mål: En bred baskunskap i curling-is skötsel hos många ismakare och curlare. Varje klubb med egen is skall ha en steg 1 utbildad ismakare.

Steg 2 och steg 3 ” avancerad utbildning (teori och praktik)
En hög kvalitetsutbildning mot anläggningar/klubbar i syfte att ge spetskompetens för att klara av att göra och underhålla ”arenais. Utbildningen genomförs en gång vartannat år..

Mål: att ge arrangören av mästerskap rätt kunskaper och förutsättningar för en hög is kvalitet. Utbilda ismakare som kan genomföra arenais-tävlingarna.

Internationell utbildning
Representanter för svensk curling skall följa och medverka vid olika typer av internationella utbildningar i syfte att ta del av den utveckling som sker i andra länder och eventuellt implementera nya kunskaper i den svenska kunskapsbanken.