Hem / VÄRDEGRUND OCH VISION

VÄRDEGRUND OCH VISION

Vår verksamhetsidé

För den sociala tävlingsmänniskan är curling lagsporten som utmanar, ger dig motion och hjärngymnastik tillsammans med andra, där din prestation alltid är betydelsefull.

Vår verksamhetsidé pekar på komplexiteten i sporten; att den både är för de som vill tävla och vara sociala, att man får använda både hjärna och känsla, och framförallt att det är den unika kombinationen av individ och lagsport. Vi har den för att förtydliga vilka som passar för curling så vi får lättare att rekrytera nya curlare. Ett framgångsrikt exempel av vår verksamhetsidé är Det fungerade curlinglaget.

Verksamhetsinriktning 2017-2019

Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten, samt vad distrikt/föreningar ska fokusera på.

Ladda ner dokumentet här

Vår värdegrund

Svensk curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet.

Vår värdegrund innebär att hjälpa varandra. Det är en grundpelare i att utvecklas och ha kul inom curling. Eftersom vi vill att omvärlden ska tycka på ett visst sätt om oss måste vi uppträda så. Curlingen välkomnar alla. Ett framgångsrikt exempel av vår värdegrund är att man önskar varandra god Curling, berömmer bra stenar och visar aldrig att man blir glad om motståndaren missar. Samt att vi är våra egna domare.

Vår vision

Svensk curling är världsbäst, ett föredöme i ledarskap och Sveriges mest efterfrågade idrott.

Vår vision innebär att vi ska fortsätta vara världsledande i alla aspekter och att så många som möjligt ska vilja prova curling. Vi har den för att framgång föder framgång, och vi lever efter den i allt vi gör. Vi fokuserar också mycket på utbildning på alla nivåer. Ett framgångsrikt exempel på visionen är vår utvecklingstrappa. Och upplevelsen av prova-på Curling.