Hem / Om Svensk Curling / Organisation

Organisation

Svenska Curlingförbundet (SCF) har till ändamål att administrera curlingidrotten i Sverige, verka för dess sunda utveckling och handha organisationens gemensamma angelägenheter.

Förbundet består av inom landet befintliga föreningar som utövar curlingidrotten och som i stadgeenlig ordning vunnit medlemskap i förbundet. Föreningarna är genom medlemskapet i förbundet också medlemsföreningar i Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Förbundet är medlem i RF, SISU Idrottsutbildarna, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), World Curling Federation (WCF) samt Royal Caledonian Curling Club (RCCC).

Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare, funktionärer och förbundets anställda ska i tillämpliga delar följa nämnda organisationers stadgar och bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en integrerad del av förbundets regelverk.

SCF:S föreningar är regionalt fördelade i nio curlingdistriktsförbund (CDF), vars omfattning godkänts av Riksidrottsstyrelsen 1985.

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni. 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet till och med nästa förbundsmöte.

Distriktsindelning

För förbundets regionala verksamhet ska finnas Specialdistriktsförbund (SDF), som enligt SCF:s stadgar och SDF:s stadgar ska arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 kap. 1 §. 

Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Curlingförbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område.

Gävle-Dala distriktscurlingförbund  

omfattar Dalarnas och Gävleborgs län.

Jämtland-Härjedalens distriktscurlingförbund 

omfattar Jämtlands län.

Mälardalens distriktscurlingförbund 

omfattar Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands samt Gotlands län

Norr- och Västerbottens distriktscurlingförbund 

omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Småland-Östergötlands distriktscurlingförbund 

omfattar Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län.

Sydsveriges distriktscurlingförbund 

omfattar Blekinge, Hallands och Skånes län. 

Värmlands- och Örebro läns distriktscurlingförbund 

omfattar Värmlands och Örebro län.

Västernorrlands distriktscurlingförbund 

omfattar Västernorrlands län.

Västsveriges distriktscurlingförbund 

omfattar Västra Götalands län