Hem / Om Svensk Curling / Organisation / Krishantering / Corona: Riktlinjer föreningsverksamhet

Corona: Riktlinjer föreningsverksamhet

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021.
Vad innebär den för idrotten?

RF har presenterat ny information med hänsyn till den nya pandemilagen.

En viktig del av informationen är att föreningar nu ska kontakta sin Länsstyrelse, som ansvarar för tillsyn av föreskrifterna. 

Följ RF:s uppdateringar via deras hemsida.

Först och främst ska vi fokusera på att regeringen sedan tidigare rekommendar att all offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs till och med 24 januari 2021.

Pandemilagen

Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. (Det är alltså samma maxgräns som gällde fram till 10 januari.)

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra.

Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det.

I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

Idrottsanläggningar, gym och badhus

I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen.

Enligt förordningen ska den som bedriver verksamhet vid sådana anläggningar utforma verksamhetslokaler inomhus, samt områden och utrymmen utomhus, så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Detta gäller även vid in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen som den som driver verksamheten disponerar.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamhet inomhus beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids.

Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var.

RF har förhoppning om att i dialog med Folkhälsomyndigheten förtydliga hur yta och avstånd ska beräknas.

Dessutom måste tydligt anges vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

Verksamheterna ska enligt föreskrifterna:

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 • tydligt anslå maxantalet,
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.

Skillnad idag jämfört med den 9 januari

 • Skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.
 • Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
 • Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in-och utpassager
 • 9-punktslista (inomhus) eller 5-punktslista (utomhus) från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd

Födda 2004 eller tidigare

 • Träning – ja
  Utifrån 6 specifika villkor
  Allmänna villkor
 • Tävling – nej
  Undantag yrkesmässig idrott
  Allmänna villkor

Födda 2005 eller senare

 • Träning –ja
  Utifrån 2 specifika villkor
  Allmänna villkor
 • Tävling – ja, enstaka matcher eller tävlingar
  Allmänna villkor

Corona – nya nationella allmänna råd
från 14 december 2020 

De nya nationella allmänna råden ersatte den 14 december de lokala allmänna råden som gällt i landets samtliga regioner.

Vad innebär det för Svensk Curling?

Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller i hela landet fr.o.m. den 14 december. De nya råden ersätter de lokala allmänna råden som gäller t.o.m. den 13 december. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning och verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare fr.o.m. den 14 december kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 1. håller avstånd till varandra

 2. inte delar utrustning med varandra

 3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus

 4. undviker gemensamma omklädningsrum

 5. reser till och från aktiviteten individuellt

 6. utför aktiviteten i mindre grupper (max åtta personer)

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Mindre grupper bör förstås utifrån regeringens budskap om att begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer är normerande även för andra grupper. Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2004 eller tidigare.

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla.

Barn födda 2005 och senare kommer fortsatt få träna och även delta i enstaka matcher eller tävlingar. Förtydligande om enstaka matcher eller tävlingar. För den åldersgruppen gäller villkoren att träna utomhus när det är möjligt och att undvika trängsel.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar:  

 • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Avstå från att anordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare

Varje curlares enskilda ansvar

 • Kom aldrig till curlinghallen om du har symptom, inte ens lindriga symptom.
 • Tvätta händerna regelbundet.
 • Nys och hosta alltid i armvecket.
 • Var uppdaterad och uppmärksam på samtliga av viruset symptom.
 • Isolera dig om du har eller har varit i kontakt med, eller om du själv har viruset.
 • Undvik att trängas i omklädningsrum. Byt om hemma.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Gå, cykla eller åk egen bil till curlinghallen
 • Om du använder handskar när du curlar, så använd dessa handskar endast vid curling och tvätta dem mellan varje tillfälle.
 • Var noga med vilka stenar som är dina och spela samma stenar varje omgång.
 • Ta med all personlig utrustning, inklusive kvast eller stick från byggnaden efter varje spelpass och rengör dem innan nästa pass.

Föreningens ansvar

Curlinghallar ska säkerställa att de gör vad de kan för att minska smittspridning.

 • Gör en riskbedömning över smittspridning i de olika delarna av era lokaler och anpassa eller stäng av delar från användning om det finns behov. Detta kan innebära att möblera om för att curlare enklare ska hålla avstånd, markera på golven/isen var personer ska stå för att komma ihåg att hålla avstånd eller annat.
 • Gör en plan för hur människor ska komma och gå utan att trängas med varandra.
 • Där det är möjligt, låt dörrar mellan olika områden stå öppna så att personer kan komma och gå utan att ta i handtag.
 • Där det inte är möjligt, se till att desinficera.
 • Begränsa max antal personer som kan vistas i era lokaler samtidigt.
 • Rengör all utrustning som tillhör er och som används av curlare, som kvastar och stenarnas handtag, mellan samtliga spelpass.
 • Använd er av onlinebetalningar som swish.
 • Tillhandahåll handsprit och se till att det finns möjlighet att tvätta händer.
 • Presentera era städrutiner och påminnelse om hygien så att alla som besöker er hall ser det.
 • Kommunicera alla uppdateringar med era medlemmar regelbundet så att de har god kunskap om rådande policy.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsidrotten med träningar för alla födda 2005 och senare kan fortsätta. Dela försiktighetsåtgärderna med samtliga deltagare och målsmän.

 • Vad noga med hygien och avstånd även i ungdomsverksamheten.
 • Se över era grupper och hur ni kan dela upp dem för att inte vara fler än åtta på samma bana och så att det är möjligt att hålla avstånd.

Inget får prioriteras över människors hälsa. Vi är många som saknar att träffas, umgås och göra roliga saker tillsammans.