Hem / Om Svensk Curling / Organisation / Förbundsstyrelse / Extra förbundsmöte 1 juni 2020

Extra förbundsmöte 1 juni 2020

Kallelse till EXTRA förbundsmöte
Svenska Curlingförbundet 1 juni 2020 kl 18.00

Mötet hålls i dessa Corona-tider via den digitala mötesplatsen Zoom Meeting
Länk till inloggning: https://us02web.zoom.us/j/81907615730
Kontakta förbundschef This is a mailto link om ni vill testa inloggning och teknik innan mötet.

Föredragningslista

  1. Val av ordförande för mötet
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Upprop och justering av röstlängd enligt bilaga
  5. Val av två personer att vara digitala rösträknare via SMS och att
    jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
  6. Beslut om nya stadgar för Svenska Curlingförbundet enligt bifogat förslag från SCF:s styrelse
  7. Det extra förbundsmötet avslutas

Fullmakt ska vara kansliet tillhanda senast fredag 29 maj 2020 via e-post till: This is a mailto link Varje distrikt utser två ombud till det extra förbundsmötet, en ordinarie och en ersättare. 

Ersättaren skall med kort varsel kunna gå in, så att distriktet inte saknar representant.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
extra_förbundsmöte_juni_2020_fullmakt_DF 2020-05-19 pdf 75 KB
Förslag_nya_stadgar_1_juni_2020 2020-05-19 docx 105 KB
Kallelse extra förbundsmöte 1 juni 2020 2020-05-19 pdf 79 KB
Remissvar_ny 2020-05-20 docx 36 KB
röstlängd_1 juni_uppdaterad_2020 2020-06-01 pdf 73 KB