Hem / Om Svensk Curling / Organisation / Förbundsstyrelse / Förbundsmöte 2022

Förbundsmöte 2022

Söndag den 9 oktober 2022 kl 13:00 i Stockholm 
Danderyds Curlinghall

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av SDF-möte (3 Kap 3 §). Respektive SDF får representeras av två ombud. Förbundsmötet är Svenska Curlingförbundets högsta beslutande organ, där distrikten genom sin representation formar curlingens framtid. Alla distrikt ska därför vara representerade vid förbundsmötet.

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av förbundets styrelse eller anställd av förbundet.

Ombud ska medföra fullmakt, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. 

Förslag till föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till förbundsmötet, med styrelsens yttrande publiceras på 
på denna sida senast tre veckor före förbundsmötet enligt 3 Kap 6 §.

Medlemsförening, SDF och styrelsen får lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. Förslag från förening och SDF (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 7 augusti 2022 kl 13:00. 

Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

Styrelsen ska till förbundsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.
 
Fullmaktsformuläret insändes ifyllt med namnen på två ombud till SCF, senast den 25 september 2022

OFFICIELLA HANDLINGAR 2022

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
SCF Budget 2022-2023 2022-09-17 pdf 27 KB
SCF Förbundsmöte föredragningslista 2022 2022-09-17 pdf 102 KB
SCF Förbundsmöte röstlängd 2022 2022-09-17 pdf 79 KB
SCF Verksamhetsberättelse 2021-2022 2022-09-26 pdf 4 MB
SCF Verksamhetsinriktning 2022-2023 2022-09-17 pdf 212 KB
SCF_Förbundsmöte_fullmakt_2022 2022-07-06 pdf 105 KB
SCF_Förbundsmöte_kallelse_2022 2022-07-06 pdf 95 KB
Styrelsens förslag till Förbundsmöte 2022 2022-09-17 docx 36 KB
Valberedningen juli 2022 2022-07-06 docx 14 KB
Valberedningen september 2022 2022-09-13 docx 71 KB