Hem / Om Svensk Curling / Vision och värdegrund / Policy för inkludering av transpersoner i tävlingsverksamhet

Policy för inkludering av transpersoner i tävlingsverksamhet

Svensk Curlings policy för transpersoner i tävlingsverksamhet gäller för samtliga åldrar, discipliner och nivåer av vår idrott.

Policyn kommer att kompletteras med tävlingsbestämmelser för transpersoner och icke-binäras deltagande i tävlingsverksamheten.

Svensk Curling ska arbeta enligt följande principer:

  1. Svensk curling eftersträvar att respektera alla bakgrunder, erfarenheter och identiteter och arbetar alltid utifrån grundtanken att ingen curlare söker orättvisa fördelar utan endast möjlighet att delta utifrån sig själv som person.
  2. Könsbekräftande behandling är inte nödvändigt för att en individ ska delta i tävling och kommer inte att krävas av Svensk Curling.
  3. Varje person är enskilt ansvarig för det sätt de presenterar och uttrycker sin könsidentitet. Ingen person ska behöva få sin identitet offentligt diskuterad utan dennes samtycke.
  4. Svensk Curling kommer inte kräva någon att genomgå några tester för att verifiera könsidentitet eller status.
  5. En person ska tävla för samma kön under hela säsongen och kan inte byta kön ur tävlingssynpunkt under en säsong. Detta är inte menat som diskriminerande utan utgår ifrån rättviseprincipen att ingen person kan spela i båda klasserna under samma säsong.
  6. Idrottare kommer att behöva följa regler från organisationer så som World Curling Federation eller Internationella Olympiska Kommittén när de tävlar utanför Svensk Curlings tävlingsbestämmelser.