Hem / HISTORIA

HISTORIA

Skottland ursprung

Det tvistas ibland om curlingens ursprungsland. Holland hävdar att det var där som curlingen startades och som bevis åberopar man två målningar av mästaren Breughel. På de båda landskapsmålningarna finns ett curlingliknande spel.

Skottland är dock det land som dels kan visa upp curlingstenar daterade till 1500- talet, dels utvecklade spelet till den idrott som vi idag bedriver. Det var skottarna som redan 1838 samlade alla curlingklubbar under en organisation - The Royal Caledonian Curling Club - och som första åtgärd utarbetade enhetliga spelregler. Dessa regler gäller i huvudsak än idag.

Dessutom kommer ordet curling från engelskan och betyder krulla, ringla, locka, kröka. Det är stenens krökta eller skruvade banan över isen som beskrivs.

Det var också skottarna som spred curlingen ut över världen. Till USA och Kanada i början av 1800-talet, till Schweiz och övriga alpvärlden kring sekelskiftet. 

 

Uddevalla först

Men dessförinnan hade curlingen nått Sverige och mycket riktigt tack vare en utflyttad skotte. William Andrew McFie hette en skotsk affärsman som på 1840-talet slog sig ned i Uddevalla.

Första introduktionen av curlingsporten gjordes 1846 och 1852 bildades Bohuslänska Curlingklubben, en klubb som fortfarande existerar och sedan några år tillbaka är en av landets mest aktiva klubbar.
Svenska Curlingförbundet bildades 1916 och sedan dess har utvecklingen gått framåt. Vi har idag ca 70 curlingklubbar i landet, från Boden i norr till Malmö i söder.