Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer för Idrottslyfte


Välkommen att söka Idrottslyft för att stärka curlingen och ungdomsverksamheten! I detta dokument hittar du Svenska Curlingförbundets övergripande riktlinjer för idrottslyftet. Läs alltid dem innan ni söker medel.

Detaljerade riktlinjer för varje projekt, kan ni hitta under Idrottslyftspaket 2019

ANSÖKA

Under 2019 tar Svenska Curlingförbundet emot ansökningar löpande. Ansökningar måste vara inne innan projektet startas för att ha en chans att bli beviljade. Skicka in er ansökan med minst tre veckor till godo innan projektets start, för att vi ska hinna behandla dem.

Steg för steg hur du gör ansökan, hittar du under ansökningsprocessen. Lycka till!

SYFTE MED IDROTTSLYFTET

Ett steg mot Svenska Curlingförbundets vision: ”Svensk curling är världsledande, ett föredöme i ledarskap och Sveriges mest efterfrågade idrott.”

Idrottslyftet ska öppna dörrar till idrotten för fler barn och ungdomar, samt utveckla verksamheten så fler väljer att idrotta i förening under hela livet. Stödet är av breddkaraktär och används inte för att utveckla elitverksamhet.

Arbetet ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill och Barnrättsperspektivet. Mer information om detta hittar du här och här

FÖR ATT KUNNA SÖKA IDROTTSLYFT GÄLLER FÖLJANDE:

 • Att aktiviteten avser verksamhet inom perioden

 • 1 januari februari 2019 - 5 februari 2020

 • För att söka nya projekt behöver ni ha redovisat de färdiga projekt om ni gjort. När ett projekt är slutfört ska det återrapporteras i IdrottOnline. Där svarar ni på frågor om antal deltagare, tillfällen och måluppfyllelse.

 • Att föreningen redovisar LOK-stöd.

 • Att varje aktivitet som genomförts med något stöd av Idrottslyftet redovisas i föreningens verksamhetsberättelse

 • Aktiviteten ska ansökas och drivas helt i projektform med tydligt syfte, mål, projektplan, start- och slutpunkt, samt plan för uppföljning.

KOM IHÅG!

 • Ni som förening registrerar själva vilka personer som kan söka Idrottslyft. Det är även ni som avregistrerar personer som inte ska söka Idrottslyft.

 • Att alltid ha Idrottslyftets, och S-cup logotypen i allt material som rör projekt finansierade av Idrottslyftet.

 • En förening kan maximalt beviljas 80 000 kr per år. Ansökningar inom Föreningspaketet och Föreningsutbildningar, rekryteringsutbildningar och ungdomsledarutbildning, räknas inte med i dessa 80 000.

 • Bidrag för mat och logi beviljas per dag, tillfälle och person.

 • Vi godkänner kostnadseffektiva alternativ så var noga med er budget.

 • Samma sak gäller för resekostnader.

 • Vi kommer att se till kostnadseffektiviteten.

 • Alla kostnader ska budgeteras och bifogas med ansökan

 • Eventuella överskott behöver ni betala tillbaka.

Tips för dig som formulerar ansökningar och återrapporter

 • Håll era ansökningar och rapporter så enkla och tydliga som möjligt.

 • Läs riktlinjerna och paketen.

 • Fyll i samtliga fält, även i återrapporten. På så sätt undviker ni att få kompletteringar och processen går fortare för oss alla.

 • Stäm alltid av era mål innan ni fyller i er återrapport!

BESLUT

Svenska Curlingförbundet gör alltid en bedömning av projekten som kommer in. Vi kan efterfråga en mer detaljerad projektbeskrivning när vi anser att det behövs.

Ni kan få stöd för hela det sökta beloppet eller en del. Detta beror på storlek, verksamhetens omfattning, satsningens omfattning, tidsperioden eller delar som faller utanför föreningsstödets ramar.

Vi strävar efter att föreningen ska ges möjlighet att komma igång med sin satsning även med ett mindre stöd. Detta kan innebära att projekten behöver anpassas till de beviljade medlen. Vi anger alltid vad stödet får användas till i våra beslut.

Detta beviljar vi i vissa fall

 • Bidrag till annonser, flyers och marknadsmaterial kan beviljas i mindre utsträckning.

 • För Skol-DM och SM kan vi bevilja banhyra med upp till 75%

 • För projekt som riktas specifikt mot integrering kan vi bevilja banhyra med upp till 75%

 • För projekt som riktas specifikt mot ungdomar med funktionsnedsättning kan vi bevilja banhyra med upp till 75%

Detta beviljar vi inte

 • Bidrag till tävlingsverksamhet såsom YJSM, JSM eller motsvarigheter inom senior verksamhet, som seriespel.

 • Resekostnader som är orimligt höga på grund av brist i planering eller onödiga färdsätt.

 • Bidrag till hallhyra.

 • Bidrag till föreningens tävlingskläder, handskar och byxor.

 • Bidrag till hallutrustning såsom fasta inventarier eller isvårdande material.

 • Bidrag till av SCF redan subventionerade medel såsom anmälningsavgifter.

 • Bidrag till material som blivit utslitet, exempelvis uthyrningsskor.

LÄNKAR

Mer information om Idrottslyft hittar du här:  

Uppdaterad: 18 DEC 2018 10:02 Skribent: Stefan Lund

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


 

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 086833015
E-post: This is a mailto link

Se all info