Hem / REKRYTERING / Rekryteringsstöd 2020-2021

Rekryteringsstöd 2020-2021

Inom förbundets arbete med föreningsutveckling och rekrytering av ungdom, finns nu möjlighet för tre föreningar att ansöka om ett rekryteringsstöd. Stödet innebär medel till arvodering av ledare att driva ungdomsverksamheten. 

Föreningarna i projektet kommer att få ta del av medel under höstsäsongen 2020, samt hela kalenderåret 2021.

>VAD INNEBÄR STÖDET?

Mål

Målet är av kvantitativ form, att rekrytera totalt 150 nya ungdomar totalt till svensk curling.

Syfte

1. Det primära syftet är att hjälpa tre föreningar uppnå ett grundantal ungdomar för att säkerställa fortlevnad och utveckling av ungdomsverksamheten.
2. Att även utveckla klubbverksamheten för vuxna i utnämnda föreningar.
3. Att även utveckla möjligheterna för rekrytering och träning av rullstolscurling i utnämnda föreningar.

Kravställande på sökande förening

Stödet är sökbart för förening som anser sig ha vilja, möjlighet och förutsättning att rekrytera 50 nya ungdomar till sin verksamhet, fram till årsskiftet 2021/2022. Vi förstår att 50 ungdomar anses ett högt mål, men vi är övertygade om att det är möjligt med ett stort engagemang under hela tidsperioden.

Vilja, möjlighet och förutsättning innebär:
• En uttalad positiv inställning från klubbens styrelse, gällande att driva en framgångsrik ungdomsverksamhet.
• Tillgång till istider för ungdomar.
• Utpekad person på orten att arbeta med verksamheten.
• Fortlevnadsplan efter stödets slut.
• Klubben förbinder sig att dela och sprida goda exempel och arbetssätt till andra föreningar.
• Klubben förbinder sig att delta i utvärdering där vi kan dra lärdomar och använda för andra klubbar i Sverige för att hjälpa dem växa på ungdomssidan.
• En styrelse som förbinder sig att vara engagerad och aktiv.

Bedömningskriterier

Svenska Curlingförbundet kommer att bedöma föreningarnas ansökan utifrån seriositet och  potential. Vi lägger stor vikt vid föreslagna personer att driva projektet i förening. Deras engagemang, utbildning och kunskap.

Ansökan

Förening mejlar sin ansökan innan den 1 juni, till This is a mailto link. Mall för ansökan finns >HÄR