Hem / REKRYTERING / Rekryteringsstöd 2020-2021 / Vad innebär stödet?

Vad innebär stödet?

Vad innebär stödet?

Stödet innebär ekonomiska medel* att arvodera ledare för klubb- och rekryteringsverksamheten, med främsta inriktningen på ungdomar.

Projektet kommer också att innebära ett aktivt och engagerat arbete från styrelsen eller utnämnda personer från föreningen.

Svenska Curlingförbundet har beräknat följande insats i timmar och aktiviteter för klubbens ledare. Timmarna är beräknade för höstsäsongen 2020.

Fortsättning och beräkning för 2021 görs i samarbete med aktuella föreningar.

Ungdom

 • 40 timmar: Rekrytering i skolor med Floorcurling
 • 30 timmar: Skolmästerskap
 • 64 timmar: Leda ungdomsträningar
 • 5 timmar: Föräldrautbildning
 • 5 timmar: Hjälptränarutblidning
 • 32 timmar: Kommunikation för förening och administration
 • 30 timmar: Arrangera sammankomster

Vuxen

 • 10 timmar: Arrangera klubbserie
 • 12 timmar: Nybörjarkurser
 • 15 timmar: Träningstillfällen för medlemmar

Rullstol

 • 64 timmar: Leda rullstolsträningar
 • 10 timmar: Arrangera Prova på

*Ekonomiska ersättningen från förbundet är 185 kronor/timme plus, 31,42% till sociala avgifter.

Detta inkluderar ingen semesterersättning.

Stöd betalas ut halvårsvis, enligt kalender år. För att få kommande utbetalning, behöver klubben löpande redovisa sina resultat och kunna uppvisa att de är engagerade i arbetet.