Hem / S-CUP / Svensk Curlings Utvecklingstrappa

Svensk Curlings Utvecklingstrappa

Svensk Curlings Utvecklingstrappa beskriver utvecklingen för en curlare oavsett om du siktar på elit eller spelar för glädje och motion. 

Utvecklingstrappan innehåller en åldersindelning och en ambitionsindelning. Till varje steg i utvecklingstrappan finns ledarutbildning och handledarmaterial. Du hittar mer under: 

>UTBILDNING 
>S-CUP WEBBPORTAL

Svensk Curlings Utvecklingstrappa