Hem / UTBILDNING / VÅRA UTBILDNINGAR

VÅRA UTBILDNINGAR

Våra utbildningar är alla baserade på Svensk Curlings utvecklingsprogram, S-CUP.  

Här ser du en överblick över förbundets ledarutbildningar. Scrolla ner för att läsa mer om innehållet i var och en. Om du vill veta vad de olika ledarutbildingarna kvalificerar för, så kan du läsa mer här. 

>LEDARUTBILDNINGAR
>FÖR KLUBBEN
>FÖR CURLINGSPELAREN
>DOMARUTBILDNING
>KOSTNADER


Ledarutbildningar

Föräldrautbildning 

Utbildning för dig som förälder till curlingspelande barn och ungdomar. Utbildningen syftar till att ge en grundförståelse för curling samt kunskaper om administrativa och praktiska delar kring idrotten. 

Innehåll: 

 • Att vara förälder inom curling
 • Om svensk juniorcurling
 • Grundläggande taktik
 • Grundläggande teknik i slajd och sopning
 • Grundläggande isvård
 • Aktiviteter på is för föräldrar

Hjälptränarutbildning

För dig som ny i ditt ledarskap eller som ny till curling, finns en hjälptränarutbildning online. Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande färdigheter i ledarskap och kompetens som gör att du kan vara till god hjälp för befintliga tränare. 

Innehåll: 

 • Att använda Svensk Curlings Utvecklingsprogram
 • Grundutbildning i S-cup
 • Introduktionsutbildning för tränare
 • Struktur för svensk juniorcurling
 • Kommunikation: Skapa ett positivt klimat på träningen
 • Träningsplanering

Leda Rullstolscurling 

Utbildning för dig som ska leda träningar för rullstolscurlare. 

Innehåll

 • Svensk Curlings utvecklingsprogram
 • Strukturen inom svensk rullstolscurling
 • Inkluderande Curling
 • Ledarskap
 • Teknik för curling i rullstol
 • Träningsplanering
 • Rekrytering

Ungdomsledare 

Ungdomsledarutbildningen riktar sig till dig som ska verka som ungdomsledare i förening. Utbildningen innehåller teori och praktiska uppgifter som är kopplade till ungdomsverksamheten. 

Innehåll

 • Svensk Curlings utvecklingsprogram
 • Administration av ungdomsidrott
 • Ledarskap och kommunikation
 • Rekrytering av ungdomar och ledare
 • Strukturer för ungdomsverksamhet
 • Träningsplanering
 • Grundläggande teknik i slajd och sopning

Tekniktränare för gående curlare

Tekniktränarutbildningen baseras på World Curling Federations material och riktar sig till ledare på samtliga nivåer. Utbildningen passar dig som vill lära från grunden, öka din förståelse, eller jämföra dina egna erfarenheter med de gällande internationella riktlinjerna.

 • Tekniska grunder i slajd 
 • Tekniska grunder i släpp
 • Tekniska grunder i sopning
 • Att lära ut curlingteknik
 • Videoanalys
 • Upptäcka och rätta till tekniska fel

Tekniktränare för rullstolscurlare

Är under utveckling. 


Coachettan

Coach-ettan vänder sig till dig som jobbar med med lag och vill vara coach förlag som tävlar eller ska börja tävla på nationell nivå. 

Innehåll 

 • Coachande förhållningssätt och kommunikation, del 2. 
 • Coachens roll
 • Träning- och tävlingsplanering
 • Antidoping
 • Curlinglagets sammansättning och kommunikation
 • Individens- och gruppens utveckling

Coachtvåan

Coach-tvåan välkomnar alla som vill coacha lag som tävlar eller ska börja tävla på internationell nivå. 

Innehåll 

 • Coachande förhållningssätt och kommunikation, del 3. 
 • Grundläggande mental träning
 • Curlarens fysträning och nutrition
 • Analys av stenar och isförhållanden
 • Scoring och statistik

Förbundscoach

Utbildning för förbundscoacher riktar sig till dig som vill, eller ska börja coacha lag på mästerskap. En del av förbundscoachens utbildning går ut på att göra praktik på mästerskap. 

Innehåll

 • Planera mästerskap
 • Coachens roll under mästerskap
 • Följa upp mästerskap
 • Omvärldsanalys

Leda Upplevelse: Utbildning för instruktörer

Klubbinstruktörsutbildningen kallas för Leda Upplevelse och vänder sig till alla som hälsar nya spelare välkomna till sporten. Vi går igenom en instruktion från start till slut och disktuerar förhållningssätt. Vi rekommenderar att göra klubbinstruktörstudbildning i samband med rekryteringsutbildning. 

Innehåll

 • Föreningens syfte och mål
 • Ledarskap och kommunikation i mötet med curlaren
 • Struktur för första tillfälle på isen
 • Nybörjarkurs
 • Aktiviteter

För klubben

Leda förening

Leda Förening är en grundutbildning för föreningen. Den syftar till att ni som förening ska få stöd att göra er nulägesanalys, sätta era mål och skapa en plan för verksamheten som är anpassad efter er. 

Den består av tre seminarietillfällen med webb-presentationer och ett arbetsmaterial som ni får skickat till er. 

Gör utbildningen i er klubb, tillsammans med distriktet eller andra klubbar och ta gärna hjälp av SISU Idrottsutbildarna.


 

Leda Rekrytering

Leda Rekrytering består av tre steg som vi kallar för Curlarens Resa. Även denna utbildning består främst av ett arbetsmaterial med övningar, tips och checklistor. Här hittar ni idéer på hur ni kan utveckla er verksamhet och ni skapar er egen plan. 

Arbetsmaterialet är upplagt att ta cirka 30 minuter per del och Svenska Curlingförbundet rekommenderar att en styrelse beställer materialet och arbetar med det löpande under säsongen. 

Ta gärna stöd av SISU Idrottsutbildarna.


Nationell tävlingsledning

För föreningar som arrangerar nationella tävlingar finns en webbutbildning med all info som behövs för arrangemanget. 

Innehåll

 • Före tävling
 • Under tävling
 • Efter tävling
 • Standard för ismakeri (under utveckling)

 Ismakarutbildning 

Alla våra ismakarutbildningar skräddarsys efter era specifika behov. Säsongen 2018-2019 kommer ismakarutbildning att publiceras online.


 För curlingspelaren

Grundutbildning i Svensk Curlings Utvecklingsprogram

Genom att göra grundutbildningen i Svensk Curlings Utvecklingsprogram, får du kunskap om hur utvecklingsprogrammet och handledarmaterialet för ledare fungerar. Du lär dig mer om vad du kan träna när, för att nå bäst resultat. 

>Till utbildningen


Curlingskolan

På s-cup.se finns curlingskolan med presentationer och övningar för dig som vill utvecklas lite mer inom lagspel, spelteknik och sopning. Utbildningen är får gående curlare och curlare i rullstol. 

Innehåll: 

 • Curlinglagets olika positioner
 • Curlinglagets roller
 • Spelteknik
 • Sopning
 • Taktik (kommer under 2018)
 • Mixed dubbel, figurspel och curlingmärken 

Taktikutbildning

Under utveckling


Coachpoolen

Vill du låna en tränare för att utvecklas inom din curling? Titta mer under Coachpoolen. 

>Coachpoolen för gående curlare
>Coachpoolen för curlare i rullstol


Domarutbildning

Svenska Curlingförbundets domarutbildning går online och deltagarna examineras i samband med någon tävling under säsongen. Information om när utbildningen startar och examinationsplatser för varje säsong hittar du i inbjudan under UTVECKLA. 

Utbildningen ger behörighet att döma tävlingar på nationell- och distriktsnivå. 

Innehåll 

 • Svensk Curlings värdegrund och domarens roll
 • Spelprogram, tävlingsformer och slutspel
 • Träning, teedragning och mätning
 • Särspel och ranking
 • Spel på tid och rutiner vid långsamt spel
 • Spelargenomgång
 • Rullstolscurling, mixed dubbel, figurspel och Kidscurling
 • Regler om sopning och soputrustning
 • Regelboken
 • Goda råd

 Kostnader för att boka fysisk utbildning

Alla inbjudningar publiceras under UTVECKLA och kostnaderna står i inbjudan. Om ni vill boka en egen, fysisk utbildning till er förening, gäller följande kostnader: 

10 000:- för två dagar, med övernattning för instruktörer.

6000:- för en dag där ingen övernattning behövs. 

 Priserna inkluderar utbildare (deras omkostnader med arvode, resor och boende) 

Utbildningsmaterial tillkommer beroende på antal deltagare.