Hem / IDROTT FÖR NYANLÄNDA

IDROTT FÖR NYANLÄNDA

Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration. Medan exempelvis pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.
Många människor har sökt sig till Sverige och idrottsföreningar kan och vill stödja och möta asylsökande och nyanlända under etableringsprocessen. 

Vad kan vår förening göra?
Många idrottsföreningar har startat träningsgrupper eller sträckt ut en hand till nyanlända och asylsökande barn och ungdomar. Effekten har ofta varit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som dessa ungdomar snabbt kunnat hitta mening och struktur i vardagen. De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter. 

Läs mer om vad din förening kan göra.

Vem ska jag kontakta om jag vill ordna träningar för asylsökande eller ensamkommande barn?
Det bästa är att du kontaktar ditt distriktsidrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna distrikt. Varje distrikt har en koordinator som arbetar specifikt med den här frågan.

Hitta din kontaktperson.

Vad ska jag tänka på innan vi börjar? Finns det någon checklista?
Viktigt är att göra det enkelt och våga. Idrott finns över hela världen och kräver inte att du kan språket innan du börjar. Öppna upp för fler att vara delaktig i er idrott, det kanske är samma som de utövat tidigare, eller så är din idrott helt ny.

Fundera över vad ni vill göra och varför. Förankra idéerna i föreningen och diskutera gärna upplägget tillsammans med de ni vill bjuda in. Vad vill ni göra?

Tänk på att andra organisationer kan vara bra samarbetspartners, t.ex Röda korset, kyrkan eller BRIS.


Vilket stöd, i form av kunskap och bollplank, kan vi få?
Distriktens koordinatorer hjälper er med att se hur just er förening kan öppna upp och ge nyanlända möjlighet att vara en del av er förening. De stödjer er i förberedelserna och med att komma i kontakt med nyanlända, eller att skapa meningsfull väntan för personer som är på flykt och befinner sig på flyktingboenden eller liknande.
Koordinatorerna har stor kunskap att delge, och goda kontakter med andra aktörer som Rädda barnen, Röda korset, BRIS etc. som kan bistå med kunskap och kontakt.
[Källa: Svenskidrott.se]