Hem / PROJEKTSTÖD 2020 / Återrapportering av Projektstöd

Återrapportering av Projektstöd

Alla projekt ska återrapporteras när de är klara. 

Här finns den information ni behöver för att göra er återrapportering. Alla registrerade medlemmar kan fylla i återrapporten och sedan är det ordförande, kassör och firmatecknare för idrottsmedel som kan skicka in rapporten.  

Lämna kommentarer i återrapporten. Alla exempel och lärdomar kan vara till nytta för oss som kan dela vidare med andra föreningar. 

Vilken information behöver ni innan ni börjar återrapportera?

Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport. I återrapporten ska ni svara på ett antal frågor om ert projekt. Det går också bra att fylla i rapporten löpande under projektets gång och skicka in när ni är klara.  

Ha alltid med er ansökan för att enkelt kunna fylla i genomförande, måluppfyllelse och lärdomar.

Återrapportering – Steg för steg

Att hitta rätt:

Logga in i idrottonline och klicka på Idrottsmedel. Till höger ser ni de öppna återrapporter som föreningen har.

Beskriv kortfattat ert projekt:

Här skriver ni vad det är ni har gjort. Skriv enkelt och konkret vad ni gjort och hur det gått.

Deltagare:

Kryssa i antalet deltagare indelat i kön och åldersgrupp.

Ekonomi:

Specificera samtliga era kostnader, även de ni finansierat med egna medel. Om ni har haft intäkter så redovisar ni även dem här. 

Fyll sedan i rutan hur mycket av de anslag ni fick från Idrottslyftet som ni använt.

Måluppfyllelse:

Var noga med att ha koll på de mål ni skrev i ansökan. Skriv i här hur väl ni uppfyllt målet eller målen. Samma gäller när ni fyller i hur ni genomfört projektet. Har ni gjort den uppföljning och utvärdering som ni sagt och vad kom ni fram till?

Lärdomar:

Tänk både positivt och konstruktivt. Vad gjorde att projektet blev bra? Vad hade ni kunnat göra annorlunda för att göra det ännu bättre?

Skulle ni rekommendera andra föreningar att genomföra liknande projekt?

Vi uppskattar verkligen att ni delar med er och hoppas kunna sprida framgångsrika koncept ut i landet. Kryssa gärna i när ni upplever att ni fått fina resultat så kan vi kontakta er för att ta del av tips.

Skolsamverkan:

Fyller ni i om ni har samarbetat med någon skola.

Skicka in:

Läs igenom punkterna och bocka i rutan när ni är medvetna om era skyldigheter. Därefter sparar ni återrapporten och skickar den till förbundet.

Återbetalning av medel som inte kommit till användning:

I de fall ni har pengar kvar efter genomfört projekt, så kommer ni få ett krav på återbetalning samt summa. Ni ser det som notis i idrottonline och vi meddelar via mejl.

Ni  betalar tillbaka till Riksidrottsförbundet. Plusgiro: 158245-1 eller bankgiro 411-4088.

Ange föreningens namn, ärendenummer (hittar ni på er utbetalningsavi), samt att det är Svenska Curlingförbundet som beviljat medlen.

Hoppas att instruktionerna har varit till er hjälp! Frågor kan ni ställa till förbundets utvecklingskonsulent som ni hittar bland våra tjänstemän

Lycka till!