Hem / PROJEKTSTÖD 2020 / Riktlinjer för projektstöd 2020

Riktlinjer för projektstöd 2020

Välkommen att söka projektmedel för att stärka curlingen och ungdomsverksamheten!

Under 2020 kommer vi bevilja medel för projekt som syftar till att få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten. Tänk till och tänk annorlunda.

Ni har nu möjlighet att söka medel för att utveckla er verksamhet och göra något nytt. Vad vill ni göra för att behålla ungdomar i verksamheten?

Förutsättningar för att söka projektstöd

 • Att det finns utbildad ungdomsledare i klubben (med undantag för paket som innebär att utbilda ledare)
 • En uttalad plan för sin ungdomsverksamhet
 • Klubben har samtliga medlemmar registrerade i idrottonline. Upptäcker vi att förening inte sköter detta, nekas föreningen att söka projektstöd. 
 • Att klubben sköter sina registerutdrag
 • Att klubben når jämställdhetsmålen från Riksidrottsförbundet, eller tydligt visar att de försöker nå målen. 

Målgrupper

Ungdomar i åldern 13–20 år.
Aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Inriktningar som beviljas av curlingförbundet

Projekt beviljas för att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
 • Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.
 • Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt

Det går också att söka projektmedel från distriktidrottsförbunden. Där kan ni söka för att: 

 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
 • Möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

Bakgrund

För att vända utvecklingen, att ungdomar tenderar att sluta med idrott efter 13 års ålder, handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.