Hem / UTVECKLA – ARKIV / KLUBBKONVENT 2015

Uppsala 8-9 maj 2015

Välkomna till klubbkonvent med tema UTVECKLING!

utveckling

Svenska Curlingförbundet välkomnar alla våra föreningar till konvent i Uppsala på Scandic Uplandia, den 8-9 maj. Ansvarig för konferensen är SCF:s ordförande Michael Marklund tillsammans med Anette Norberg.

Klubbarna är motorn i Svensk Curling

Syftet med konventet är att skapa dialog och gemensamma förutsättningar för utveckling.

Mål med konventet:

  • Fokus på utveckling, förbättring och bra idéer.

  • Att föreningarna har med sig idéer hem som kan bidra till egna klubbens utveckling.

  • Att utskotten har stöd för sin prioritering.

  • Att klubbar och förbund inspirerar varandra att lyfta fram curlingen i hela Sverige.

  • Att klubbar och förbund har en samsyn och en gemensam utvecklingsplan

  • Att förbundet får en plan med prioriteringar av vad som klubbarna tycker är viktigt att utveckla

Distriktsmöte (separat kallelse)

09.00-12.00: Distriktsmöte med Per Näsman, valberedningens ordförande.

SCF:s konvent – program fredag 8 maj

13.00-17.00 Klubbkonvent

17.00-19.00 Mingel och erfarenhetsutbyte

19.00 Middag

SCF:s konvent – program lördag 9 maj

08.30 Klubbkonvent

11.00 Sammanfattning

12.00 Lunch och avslutning

Information

Svenska curlingförbundet står för resa, logi, middag och lunch för en person från varje klubb.

Ni bokar resa via Prime Travel som finns på tel. 08 699 65 80

Klubben kan anmäla upp till tre deltagare och står för eventuella kostnader för dessa. Till distriktsmötet välkomnar vi en representant per distrikt.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till This is a mailto link 
Vänligen ange Namn, personnummer, e-postadress, specialkost och telefonnummer vid anmälan.