Hem / UTVECKLA – ARKIV / KLUBBKONVENT 2015 / KLUBBKONVENT 2015 – Dokumentation

KLUBBKONVENT 2015 – Dokumentation

Dokumentationen från konventet finns sammanfattat under utskottens olika områden. Under varje rubrik finns klubbarnas önskemål till utskotten, samt klubbarnas tips till varandra.

Arbetet och alla de idéer som kom fram, i dialog och på lappar kommer styrelsen att sammanfatta till nästa års verksamhetsplan. Inför nästa år kommer vi också att lista 100 saker som vi ska göra för att utveckla svensk curling.

Förväntningar på konventet

SCF:s förväntningar var att alla skapade delaktighet och utveckling genom medskapandemodellen.

Klubbarnas förväntningar var att vi skulle ta upp:

 • Hur har andra gjort – junior
 • Massa input
 • Erfarenhetsutbyte
 • Vad ska det kosta att spela curling? Vilka modeller finns?
 • Input för att få igång distriktet
 • Vad gör SCF för att bygga hallar?
 • Gemensam handlingsplan för ungdom
 • Rekrytering – modeller
 • Skapa kontakter
 • Inspiration till nytänkande
 • Hur ska curling anpassa sig till verkligheten

Distrikt

 • De distrikt som behöver hjälp att starta igång sin verksamhet, kan kontakta Sara Carlsson, Michael Marklund eller Per Näsman.
 • SCF behöver göra en översyn av distrikten och tydliggöra förväntningar åt båda håll.
 • Mer samverkan mellan distrikt
 • Samtliga distrikt som svarat på enkäten har tackat jag till att arrangera Skol-DM
 • Diskussioner om en styrelsemedlem som huvudkontakt till varje distrikt.
 • Formellt sett ska distrikten få ett bidrag, som inte betalats på ett par år. Har inte betalats ut, utan har satsats på centrala träffar.

Förslag på aktiviteter i/med distrikten

 • Damläger.
 • Damträning
 • Distrikten hjälpa klubbarna med administratörsregler.
 • Medlemsregister, bokföringsprogram, registrering av utbildningstimmar.
 • Formalisera klubbsamarbeten i distrikten.
 • Juniorsamarbeten i distrikten.
 • Syd- och Västsverige har ungefär samma situation med några småklubbar och den mesta verksamhet centrerad till en större. Där klubbarna ligger tätare ihop är det lättare att göra utbyten.
 • Stötta med ungdomsstyrelse i något av distrikten.

Tävling

Till tävlingsutskottet

 • Tydligare länkar till tävlingsinbjudan på hemsidan. Lägg in länkarna i tävlingskalendern.
 • Diskutera och undersök behovet av både elitserien och SM.
 • Se till att tävlingsbestämmelserna uppfyller rätt krav.
 • Undersök utmaningen att färre lag deltar i vanliga motionstävlingar och Any Four.

Tävlar folk mindre eller har utbudet blivit för stort? Har många av Any Four blivit företagsserie?

 • Hur får vi en företagsserie till förbundet?
 • Vi behöver göra våra tävlingar attraktiva för att öka. Hur kan vi tänka nytt?
 • Hur kan vi få motionsformen i tävlingsspelet?
 • Hur marknadsför vi våra tävlingar till andra länder?
 • Erbjuda hela paket med boende, mat och spel i en kostnad. Internationellt.
 • Ta fram en mall för samarbete med boende för att klubbarna enklare ska kunna marknadsföra.
 • Har vi så mycket interna serier att divisionsspelet blir ointressant?
 • Byt tävlingsformer. En trippelknock gör alla matcher viktiga och kortar ner tävlingsspelet.
 • Jubileumstävlingens centercourt: NM senior och junior. Koppla ihop med nya samarbete Danmark och Norge.
 • Fler tävlingsformer, ta efter golfen. Låt en del vara inriktade mot nybörjare.
 • Hur får vi högre status på tävlingsledare?
 • Hur får vi högre status på domare?
 • Fler tävlingar med inriktning på det sociala.

Klubbarnas tips till varandra

 • Satsa på de sociala aktiviteterna runt om kring. Hur kan vi göra en riktig fest av en tävling?
 • Testa mixed dubbel tävlingar i klubbarna.
 • Fler inbjudningstävlingar

Landslag

 • Kan elitspelare visa upp sig och dela med sig mer i samband med läger, utbildning och tävlingar?
 • Elitlag dela med sig av sin resa, exempelvis genom videosnuttar

Utveckling

Till utskottet för övrig utveckling

 • Ett liknande konvent som men med fokus på ekonomi och anläggning i augusti/september.
 • Diskutera ägarformerna. Det finns utmaningar med de klubbar som hamnar i ekonomins händer. Där det blir en konkurrens till föreningslivet.
 • Hur går rekrytingeringen till när det inte finns en naturlig rekryteringsbas?
 • Hur gör vi det häftigt att spela curling?
 • Mäta aktiviteter istället för curlare? Hitta ett sätt att visa hur stora vi egentligen är?
 • Curling är inte bara ungdomar utan friskvård för livet.
 • SCF behöver bli mer synliga på klubbnivå
 • Hitta ökad samverkan med grannländer.
 • Hur bygger vi från prova på till curling i klubben?
 • Fler konvent med olika fokus: Junior, Utveckling, Anläggningar
 • Samarbete med andra ”hippare” idrotter.
 • Diskutera hur vi kan differentiera medlemsavgifter
 • Träningskläder/profilkläder
 • Material i form av vykort med info om klubben och curling

Klubbarnas tips till varandra

 • Jobba med en positiv miljö och kanske inte så strukturerat.
 • Hur funkar det för de kompisar som bara vill dyka upp och spela match?
 • Är vi för strukturerade och inramade?
 • Viktigt att nybörjarkurser och prova på finns i spelprogrammet redan i början av säsongen. Då vet alla som kommer på event när de kan börja.
 • Allmänhetens curling, två söndagar varje månad, som Umeå.
 • Återkoppla alltid. ”Kul att ni var här, välkomna tillbaka, här är fyra fribiljetter…”
 • Dela alla lag i två. För att få tillbaka folk till hösten - Scoutingmodellen.
 • Kan vi bli duktiga på att samordna våra arrangemang med andra idrotter? När ungarna spelar bandy kan föräldrarna spela curling.
 • Samla alltid in mejladresser vid prova på och se till att klubben hör av sig.
 • Jobba face – to – face och bjud in vid instruktioner och prova på.

Ungdom

Till ungdomsutskottet

 • Till plattformen för utbildning. Forum för utbyten med boende.
 • En svensk juniorserie
 • Sverigecupen norr och syd.

Klubbarnas tips till varandra

 • Ha ansvarig för ungdom även om det inte finns någon verksamhet.
 • Malmö: Hittat sin ungdom via sportlovsaktiviteter anordnade av kommun eller sportlov.
 • Egna ungdomar som ledare och instruktörer. Se till att annonsera och vara på skolorna.
 • Skellefteå: ”Vi vill att det ska vara ungdomsgård i hallen under ungdomsträningarna.” Klubben jobbar med maxåldersgräns och då finns juniorer som tar emot andra juniorer.
 • Förebilderna behöver vara juniorer.
 • Flexibla lagbildningar för juniorer.
 • Malmö: Rekrytera dem som inte är juniorer men lite yngre, som kan rekrytera lite yngre och sedan lite yngre.
 • Samarbeta med andra idrotter, universitet och högskolor.
 • Famljeutbildning
 • ”Släktfejden”
 • Tvågenerationstävling

Utbildning

Till utbildningsutskottet

 • Hur gör vi sportmannaskap i handling? Ta fram material.
 • Workshops för hela värdegrunden att sprida i klubbarna.
 • Utbildning för curling-pro till klubbarna
 • Skippningskurs
 • Sopningskurs
 • ”Curling for dummies”

Klubbarnas tips till varandra

Rullstolscurling

Till utskottet för rullstolscurling

 • Samarbeta med sommaridrotterna.

Klubbarnas tips till varandra

 • Ta kontakt med rekryteringscenter som finns.
 • Gå på alla fronter ni kan och se till att det sprider sig mellan rullstolsburna. Exempel Karlstad har väldigt olika skadenivå. Med lite olika verktyg kan alla lyckas. Håll ett öppet sinne och leta lösningar.
 • Organisation Rullstolscurling.
 • Samarbete med kommunens vård- och omsorgsförvaltning

Till utskottet för teknik och anläggning

 • På vilket sätt satsar kommunerna på idrotten?
 • Konvent till hösten med fokus ekonomi och anläggning.
 • Hur får vi högre status på ismakare?
 • Titta på nytt pebblingsförfarande ”nebulosa”

Marknad

Till marknadsutskottet

 • Corporate Social Responsibility (CSR) -projekt för sponsorer. Ha ett möte om ekonomi och sociala, samhällsbyggande projekt.
 • Mikael Beventorp, reklamfilm för curling.
 • Gå ihop kring OS-tider och köp lite reklamtid på tv.
 • Vilka möjligheter finns på sociala medier?
 • Bensinkort. Hotell. Mat. Största kostnaden för privata föräldrar och lag. Finns det andra idrotter vi kan samarbeta med?

Klubbarnas tips till varandra

 • CSR -projekt för sponsorer. Arbeta med sociala och samhällsbyggande projekt.
 • Radiobolag: Kom till oss så får ni 140 jinglar. Mediaprogrammet i era skolor.
 • Nå företag för spel mellan olika företagare och sponsorer.

Till kansliet

 • Uppdatera och effektivisera kontaktlistor.
 • Hur publicerar vi resultat på curling.se?
 • Resultatrapportering anpassad för curling
 • Klarare kontaktvägar till förbundet.

Till kommande konvent

 • Fler konvent med olika tema.
 • Ha en dag, eller en halv dag till.
 • Viktigt att vi får fortsätta prata med varandra under kvällen.
 • Fortsatt diskussion vardag/helg
 • Ha med en junior ifrån varje klubb
 • Publicera materialet via mejl och på hemsida.
 • Vem ansvarar för att ha mindre konvent med olika tema?
 • Fördela distrikten på styrelseledamöter så att varje distrikt har en kontaktperson.