Hem / UTVECKLA – ARKIV / KLUBBKONVENT 2017

KLUBBKONVENT 2017

Tre regionala klubbkonvent har genomförts i maj 2017. Här kan ni hitta materialet som delades ut innan konventet och även sammanfattningen av samtliga konvent. 

Material kopplat till konventet

Presentation av förbundets verksamhet 2017

Inför konventet skapade Svenska Curlingförbundet en webb-presentation med information om förbundets verksamhet. För att se presentationen behöver du skapa ett konto på s-cup.se. Skapa kontot, logga in och klicka på Administration och sen på Klubbkonvent 2017. 

Du som har konto hittar presentationen här. 

Barometrar som underlag till övning för klubbarna. 

Kopplat till Svensk Idrotts strategi, har vi tagit fram barometrar som arbetsunderlag. Den vänstra visar hur förbundet skattar den centrala verksamheten. Den högra kan ni använda för att skatta er egen klubb och sedan prioritera er verksamhet utifrån er skattning. 

Bifogat finns även beskrivningar och samtalsunderlag till varje del. 

LADDA HEM BAROMETERN

Sammanfattning av klubbarnas verksamhet

I filen nedan hittar ni klubbarnas egna kommentarer om styrkor och utmaningar i respektive klubb. För södra och mellersta konventet. Vårt tips är att titta i dokumentet och använda det för att ta kontakt med någon klubb som kan ge er tips inom de områden ni själva vill utveckla.

KLUBBARNAS STYRKOR OCH UTMANINGAR

Tips och idéer för klubbarna att jobba vidare med.

I filen nedan finns de kommentarer/idéer och tips som klubbarna kom fram till under klubbkonventet. 

FÖR KLUBBARNA ATT ARBETA MED

Vad kommer förbundet att jobba vidare med?

Klubbkonventen resulterade även i en lista med aktiviteter som förbundet kommer att jobba vidare med. I filen nedan hittar ni vilka aktiviteter och projekt som tas vidare i de olika utskotten. 

FORTSATT ARBETE FÖR FÖRBUNDET.