Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Extra Förbundsmöte 27 oktober 2019

11 OKT 2019 14:50
Till Svenska Curlingförbundets Distriktsförbund
  • Skapad: 11 OKT 2019 14:50

Kallelse till EXTRA förbundsmöte i 
Svenska Curlingförbundet 27 oktober kl 15.00 
Danderyds Curlinghall, Rinkebyvägen 6, Danderyd

KALLELSE SOM PDF

Bakgrund

Styrelsen har efter ordinarie Förbundsmötet den 6 oktober i Täby upptäckt att vi genomförde mötet med ett formfel och ej i enlighet med våra stadgar. Enligt våra stadgar § 10 så får ej styrelsens ledamöter agera ombud för distriktet vilket var fallet. Vi vill göra om och vi vill göra det rätt.

Kallelse och handlingar

Vi kallar därför till Förbundsmötet med detta mailutskick, rekommenderat brev samt på vår hemsida. 

Handlingarna är redan publicerade och kompletterade med Verksamhetsinriktning 2019-2020.

Verksamhetsinriktning ska enligt information på mötet den 6 oktober kombineras med Förbundsutvecklingsplan som är insänd till RF för godkännande. Det arbetet kan påbörjas efter RF:s beslut den 23 oktober 2019. 

Efter samråd med RF:s jurist så skall delar av mötet alternativt hela mötet göras om efter utsänd föredragningslista. Förslaget är att de demokrati-kritiska delarna görs om.

Förbundsmötet är indelat i tre delar. 

Formalia del

Skall alltid vara med § 1 – 5

Tillbakablickande del

Här kan man vid konsensusbeslut på förbundsmötet 6 oktober och att revisorerna föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet gå direkt till § 9 som behandlar styrelsens ansvarsfrihet. 

Framåtblickande del

Motioner § 13, skall vi fråga mötet om det föreligger konsensus från förbundsmötet 6 oktober. Om så föreligger kan man behandla alla motioner i ett beslut. I annat fall så behandlar man på nytt de motioner som mötet önskar. Samtliga personval § 14 – 17 behöver göras om med undantag § 16 val av revisor. 

Styrelsen tog till sig från Förbundsmötet den 6 oktober att ha ett beredningsmöte med Distrikten i början av 2020 för att fortsätta att diskutera olika frågor. En sådan fråga som skall redovisas där är reviderade stadgar som styrelsen anser behöver moderniseras och tydliggöras. 

Återigen så ber jag om ursäkt för den uppkomna situationen fast samtidigt är jag glad att vi upptäckte vårt formfel och kan rätta till det.

Förbundet står för resekostnaderna. Om det mot förmodan är något distrikt som ej kan närvara på plats kan vi använda digitala hjälpmedel. Dock skall samtliga ombud närvara i realtid vid mötet.

Styrelsen kommer att ringa till våra distriktsordföranden för att förklara och svara på frågor.

Frågor kan också ställas direkt till undertecknad.

Fullmakt ska vara kansliet tillhanda senast torsdag 24 oktober 2019. 
Adress: Svenska Curlingförbundet, Rinkebyvägen 6, 182 36 Danderyd. 

Varje distrikt utser två ombud till årsmötet, en ordinarie och en ersättare.
Ersättaren skall med kort varsel kunna gå in, så att distriktet inte saknar representant. 

Föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt budgetförslag finns publicerat på https://www.curling.se/OMOSS/STYRELSE/forbundsmote2019/ 

Med vänliga hälsningar 

Danderyd 2019-10-11

Michael Marklund, Ordförande SCF
E-post: This is a mailto link
Tel.mobil: 070-571 65 62

Skribent: SCF Styrelse
Epost: Adressen Gömd

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


 

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 086833015
E-post: This is a mailto link

Se all info