Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Plan för rekrytering och utveckling av ledare.

Foto: Stefan Tjärnlund @curlpicsphoto

Att det finns ledare för barn- och ungdomsverksamheten är avgörande för att den ska bli av och för att den ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Curlingföreningar med utbildade och aktiva ungdomsledare har större ungdomsgrupper och mer aktiva ungdomsgrupper.

Flera föreningar rapporterar om en brist på ledare och en brist på coacher för ungdomar som blivit något äldre och vill börja utvecklas i tävlingssammanhang. Detta behov behöver vi fylla tillsammans för att säkerställa trygg och långsiktig utveckling för curlingspelare.

Engagera ideella ledare

Vi behöver bli duktiga på att skapa meningsfullhet kring det ideella engagemanget så att fler vill engagera sig mer, för att både förbund och förening ska bli mindre beroende av ett litet antal personer som gör en väldigt stor del av arbetet.

Enligt Ungdomsbarometern 2023, finns också ett intresse bland ungdomar att engagera sig ideellt. Det viktigaste föreningen behöver göra är att fråga dem.

Rekrytering av ledare

Både Svenska Curlingförbundet och svenska curlingföreningar behöver en plan för sin ledarrekrytering. För att lyckas med ledarrekrytering behövs en plan för:

 • Vilka behov och uppdrag som finns.
 • Vad rollerna och arbetet innebär
 • Vilka som ska tillfrågas.
 • Hur aktuella personer ska tillfrågas.
 • Hur det ska kännas meningsfullt att bidra ideellt till föreningen.

Representation bland ledare

För att verkligen fånga upp alla som kan vara intresserade av ideellt arbete och för att bättre kunna bryta normer och nå de barn och unga som inte finns i vår idrott idag, behöver svensk curling en större mångfald bland ledare.

För förening, fundera på:

 • Vem tillfrågas att göra vad i er förening?
 • Varför är det så och skulle ni kunna fråga fler?
 • Vilka ledarkompetenser värderar ni?
 • Finns det kompetenser som ni inte tummar på?
 • Vilka kompetenser saknas?
 • Om ni fick in de kompetenser ni saknar, vad skulle det kunna leda till?

Handlingsplan för att rekrytera ledare:

Gör sedan en plan för er ledarrekrytering.

1. Uppdragsbeskrivning: Vilka uppdrag finns i er förening? Vad innebär de rent praktiskt med vad som ska göras och vilken tidsåtgång kräver uppdragen?

2. Vem: Lista sedan personer som ni vill fråga.

3. Fråga: Tänk på att ställa frågan via personligt möte och gör den konkret. Det behöver vara enkelt för personen att förstå vad uppdraget kommer kräva av dem och vad uppdraget kommer att ge för föreningen.

4. Behåll: Vad gör ni för att det ska kännas meningsfullt att vara ledare i er förening? Ni behöver tydliggöra på vilket sätt som ledarskapet gör skillnad och även göra en plan för hur ni ska visa uppskattning.

Resurs

RF-SISU har en utbildningswebb med ett utbildning som heter Ledare i Fokus Länk till annan webbplats. och som beräknas ta cirka 4-5 timmar.

Utveckling av ledare

Svenska Curlingförbundet erbjuder ledarutveckling i form av utbildningar som ska matcha samtliga steg i curlarens utvecklingstrappa. Utbildningarna ska täcka in grunder i ledarskapet, ge ledare kompetens att bedriva curling enligt riktlinjerna och den curlingspecifika kunskap som behövs för att aktiva ska utvecklas.

Varje säsong ska SCF erbjuda utbyten för ledare, i form av digitala forum med olika teman och någon fysisk träff med möjlighet till kompetensutveckling.

Föreningar bör orientera sig i utbildningsutbudet och kontinuerligt erbjuda vidareutveckling för samtliga ledare, både inom curlingens utbud och andra organisationer såsom RF-SISU. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-05-26

Hitta snabbt

Utbildning: Ledare i FokusÖppnas i nytt fönster.
SCF: Utbilda ungdomsledareÖppnas i nytt fönster.