Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

När någon bryter mot riktlinjerna eller vi behöver hantera misstänkt otrygghet i verksamheten

För att kunna agera när ett barn eller en ungdom inte mår bra eller när något inträffat, är arbetet med rutiner och uppföljning avgörande. Alla i föreningen behöver veta vem de ska vända sig till och den som råkat ut för något ska få stöd och hjälp.

Kritik och larm om missförhållanden inom barn- och ungdomsverksamheten ska alltid bemötas med respekt och tas på allvar.

När någon bryter mot riktlinjerna

I varje förening behöver det vara tydligt var en person ska vända sig om den känner oro kring något i föreningen. I första hand ska det vara föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan besluta om en tränare exempelvis ska avsluta sitt uppdrag.

Om det finns hinder för att ett ärende inte kan hanteras av föreningens styrelse kan personen som upplever otrygghet vända sig till Svenska Curlingförbundet via info@curling.se eller till sakkunniga i barn- och ungdomsfrågor hos ert RF-SISU distrikt. Länk till annan webbplats.

Om ärendet inte kan hanteras av förening, curlingförbundet eller RF-SISU distriktet, finns också en Idrottsombudsman. Länk till annan webbplats.

Svenska Curlingförbundet hanterar brott mot riktlinjerna på liknande sätt. Styrelsen ansvarar främst och i de fall det inte är lämpligt att anmäla till styrelsen, kan en person kontakta någon av resurspersonerna i krishanteringsplanen eller RF:s i Idrottsombudsman. Länk till annan webbplats.

Checklista för förening:

  • Kommunicera tydligt var personer i er förening ska vända sig med sin oro eller sin anmälan.
  • Skapa er egen plan för trygg idrott Länk till annan webbplats. med hjälp av mallar från RF-SISU.
  • Kontakta Svenska Curlingförbundet (info@curling.se) om ni behöver stöd och vägledning.
  • Säkerställ att föreningens medlemmar vet var de ska vända sig när någon bryter mot riktlinjerna.

Hantera misstänkt otrygghet i verksamheten

Vi ska gemensamt göra allt vi kan för att barn ska vara säkra och vi ska vara trygga tillsammans. I Svensk Curling hanterar vi misstänkt otrygg verksamhet, precis som vi behandlar brott mot riktlinjerna. 

Vi förstår att det kan finnas många ärenden som känns svåra för en ideell ledare eller styrelse att bedöma och hantera. Därför rekommenderar vi att ni ber om stöd när ni upplever osäkerhet. 

Checklista för förening:

  • Kommunicera tydligt var personer i er förening ska vända sig med sin oro eller sin anmälan.
  • Skapa er egen plan för trygg idrott Länk till annan webbplats. med hjälp av mallar från RF-SISU.
  • Kontakta Svenska Curlingförbundet (info@curling.se) om ni behöver stöd och vägledning.
  • Säkerställ att föreningens medlemmar vet var de ska vända sig när de misstänker otrygghet i verksamheten.

Publicerad: 2023-05-26

Hitta snabbt

Plan för krishanteringÖppnas i nytt fönster.
IdrottsombudsmannenÖppnas i nytt fönster.
RF-SISU kontaktÖppnas i nytt fönster.
Skapa plan för trygg idrottÖppnas i nytt fönster.