Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Projektstöd 65+

Projektstöd 65+

Under 2024 har Svenska Curlingförbundet 170 000 kronor att fördela till föreningar som vill utveckla sin verksamhet för aktiva som är 65 år eller äldre.

Följande fyra områden är prioriterade:

 • Ledarutbildning.
 • Marknadsföringskampanjer i kombination med nybörjarkurser för 65+
 • Uppstartsverksamhet för kvinnor.
 • Stöd för arrangemang med stick-curling och andra aktiviteter som
  går under ”Nya sätt att träna och tävla”.

Färdiga Paket

Ledarutbildning: Max 2 500 kronor/deltagare.

Kostnadstäckning för föreningar som vill utbilda ledare. Det kan vara SCF:s utbildningar eller ledarutbildningar som arrangeras av andra parter.

Paket 1: Ledarutbildning och föreningsutveckling: 10 000 kronor

Vad innebär projektet?

 • Föreningen får utbildade ledare för verksamheten.
 • Föreningen får 10 000 kronor att investera i verksamheten.
 • Föreningen får ett startpaket med sticks.

Detta behöver föreningen göra:

 • Anmäla minst en manlig och minst en kvinnlig ledare till SCF:s digitala ledarutbildning. Den har startat för våren 2024, men vi arrangerar ytterligare en omgång ifall intresse finns.
 • Föreningens styrelse behöver ha gjort den digitala utbildningen Leda Förening.

Paket 2: Marknadsföring och nybörjarkurser: 6 500 kronor + ersättning för banor.

Föreningar också söka för marknadsföringskampanjer i sociala medier. 6 500 kronor betalas ut till föreningen med syfte att sponsra kampanjen. SCF har färdigt material riktat till 65+ som föreningen gärna får använda.

Kampanjerna godkänns mot att föreningen följer upp med nybörjarkurs där medlemskap första året ingår för deltagarna (SCF fakturerar förening 25 kronor per förstaårsmedlem. Föreningen bestämmer själv om sina avgifter för deltagarna).

För nybörjarkursen kan ni även söka ett bidrag på 800 kronor per bana och tillfälle.

Föreningen ska också ha ledare som är utbildade sedan tidigare eller så ska ledarna gå e-utbildningen Leda Upplevelse som är gratis och finns på s-cup

Paket 3: Särskild uppstartsverksamhet för kvinnor: 11 500 kronor + ersättning för banor.

Detta paket syftar till att öka antalet kvinnliga deltagare som är 65+ genom att göra riktade satsningar.. Ansök och genomför projektet enligt riktlinjerna för paket nummer 3 och vi adderar ytterligare 5000 kronor som föreningen kan använda för att investera i verksamheten för kvinnliga deltagare.

Vi rekommenderar marknadsföring i lokala Facebook grupper och via social media.

Föreningen behöver kvinnliga ledare som ansvarar för verksamheten. Ansök för att utbilda dem enligt paket nummer 1 om ni behöver utbilda dem.

Verksamheten kan starta med prova på följt av nybörjarkurs eller fortsatt träning endast för kvinnor. Addera aktiviteter tillsammans med fler av föreningens medlemmar när era nya börjar känna sig bekväma.

Paket 4: Arrangemangsstöd: 5 000 kronor.

Bjud in föreningens medlemmar och andra föreningar till endags- eller flerdagsaktiviteter med syfte att testa nya spelformer, som tripples, singles, mixed dubbel eller skins. Anordna rena stick-aktiviteter eller aktiviteter där slajd, rullstol och stick spelar alla tillsammans.

Aktiviteterna ska innehålla sociala moment och får gärna inkludera även träningsinslag.

Ansök 5000 kronor.

Ansöka

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel" där ni klickar "Skapa ansökan.” Välj "Projektstöd IF 65+”

När ni skickar in ansökan skapas också en fil för återrapportering. Den ska ni skicka in när projektet är klart. Ni kan börja fylla i den direkt och göra det löpande.

Ansökningar måste vara inne innan projektet startas för att ha en chans att bli beviljade. Skicka in er ansökan med minst tre veckor till godo innan projektets start, för att vi ska hinna behandla dem.

Läs noggrannt riktlinjerna för projetkstöd innan ni söker.

Kom ihåg!

Ni som förening registrerar själva vilka personer som kan söka medel. Det är även ni som avregistrerar personer som inte ska söka medel.

Alla kostnader ska budgeteras och bifogas med ansökan. Eventuella överskott betalas tillbaka.

Tips för dig som formulerar ansökningar och återrapporter:

 • Håll era ansökningar och rapporter så enkla och tydliga som möjligt.
 • Läs riktlinjerna innan ni söker.
 • Fyll i samtliga fält, även i återrapporten. På så sätt undviker ni att få kompletteringar och processen går fortare för alla.
 • Stäm alltid av era mål innan ni fyller i er återrapport!

Beslut

Svenska Curlingförbundet gör alltid en bedömning av projekten som kommer in. Vi kan efterfråga en mer detaljerad projektbeskrivning när vi anser att det behövs.

Ni kan få stöd för hela det sökta beloppet eller en del. Detta beror på storlek, verksamhetens omfattning, satsningens omfattning, tidsperioden eller delar som faller utanför föreningsstödets ramar.

Vi strävar efter att föreningen ska ges möjlighet att komma igång med sin satsning även med ett mindre stöd. Detta kan innebära att projekten behöver anpassas till de beviljade medlen. Vi anger alltid vad stödet får användas till i våra beslut.

Detta beviljar vi inte:

 • Bidrag till enskilda spelare eller lag i tävlingsverksamhet.
 • Stöd till nationell tävling eller seriespel.
 • Sådant som kan räknas till ordinarie verksamhet, exempelvis träningsläger.
 • Resekostnader som är orimligt höga på grund av brist i planering eller onödiga färdsätt.
 • Bidrag till hallhyra förutom där det särskilt anges i projektet..
 • Bidrag till föreningens tävlingskläder, handskar och byxor.
 • Bidrag till hallutrustning såsom fasta inventarier eller isvårdande material.
 • Bidrag till av SCF redan subventionerade medel såsom anmälningsavgifter.
 • Bidrag till material som blivit utslitet, exempelvis uthyrningsskor.

Publicerad: 2022-12-22

>> Färdiga paketÖppnas i nytt fönster.
>> Så ansöker niÖppnas i nytt fönster.
>> BeslutÖppnas i nytt fönster.