Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Bilda och driva förening

Välkommen att bilda och driva förening
som en del av Svensk Curling!

Det är ute i våra föreningar som curlingen utvecklas och bedrivs. För er som driver förening eller som skulle vilja starta en, finns en rad resurser att ta del av, för att utveckla ert arbete och hjälpa er med administrationen.

Vi rekommenderar också alla föreningar att ta del av utbildningsmaterialet Leda Förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ger er en strategisk grund att stå på.

Avgifter och medlemsskap

Svenska Curlingförbundet har medlemmar i form av curlingföreningar. Curlingföreningarna i sin tur, har curlare som medlemmar.

Du som vill läsa mer om medlemsskapet och vad det innebär, hittar det i våra stadgar.

Föreningarna är fria att ta ut vilken avgift de vill av sina curlare för att delta i föreningens aktiviteter eller i tävlingsspel. Curlarna registreras som medlemmar i föreningen och varje år fakturerar Svenska Curlingförbundet föreningarna för antalet medlemmar.

Den summan som inte är medlemsavgift är friskvårdsberättigad. Föreningen rekommenderas därför att dela upp avgiften till sina medlemmar och vara tydliga med att de kan använda sina friskvårdsmedel för curling.

Avgifter 2023-2024

Inträdesavgift förening:

500 kronor

Årsavgift Inkl. försäkring Folksam

125 kr

Årsavgift första året Inkl. försäkring Folksam

25 kr

Bilda förening

Ni som vill bilda en curlingförening och bli en del av Svenska Curlingförbundet ansöker om detta i ett digitalt formulär. Tänk på att er förening ska ha stadgar, ett dokument som beskriver regler och ramar för föreningens verksamhet.. Det finns mallar för både föreningar och distriktscurlingförbund som ni kan använda er av.

Ansökan om medlemsskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer hos Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkring hos Folksam

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Föreningsförsäkringen täcker föreningens ideella personer, eller personer som får arvode under överstiger ett halvt basbelopp.

Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer information.

Den som är medlem i förening täcks även i en olycksfallsförsäkring genom curlingförbundet och gäller när den aktiva deltar i aktiviteter som föreningen arrangerar. Det gäller även vid Prova på och aktiviteter som föreningen anordnar med syfte att rekrytera medlemmar. Försäkringen täcker inte vid uthyrning och andra kommersiella aktiviteter. Deltagarna bör då ha egen försäkring.

Strategi 2025

Idrotten arbetar med en strategi mot 2025 och det innefattar även curling. Här kan du läsa mer om strategiarbetets övergripande delar.

Ni som vill arbeta mer med strategin mot 2025 kan kolla på Riksidrottsförbundets hemsida för strategiarbetet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsidé för idrottsrörelsen

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveck­las under hela livet.

Verksamhetsidén är idrottsrörelsens uppdrag.

I strategidokumentet anges fem övergripande mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens ge­mensamma mål och därför har också vi som specialidrottsförbund, ett in­direkt ansvar att leda våra föreningar och våra curlare mot dem.

Livslångt idrottande

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

  • Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, SF, och i många föreningar.

Till Riksidrotssförbundets stämma 2017 ska en strategisk plan innehållande analys och förändringsförslag gällande organisationsformer och ekonomiska system läggas fram. Det pågår också ett idéarbete kring medlemskapet.

Hur kommer framtidens medlemskap se ut inom Svensk idrott?

Viktiga dokument

Det finns ett antal viktiga dokument som en förening behöver ha på plats som grund i sin verksamhet. Här hittar ni en guide till vad som behövs och exempel exempel som kan hjälpa er.

Curlingförbundets dokument

Stadgar
Vision och värdegrund
Inkludering, jämställdhet och mångfald
Krishantering
Riktlinjer för ungdomsverksamhet

Mallar och rutiner för Curlingförening

Publicerad: 2024-05-29

Hitta snabbt

MyClub för föreningÖppnas i nytt fönster.
StadgarÖppnas i nytt fönster.
Vision och värdegrundÖppnas i nytt fönster.
Inkludering, mångfald, jämställdhetÖppnas i nytt fönster.
KrishanteringÖppnas i nytt fönster.
GDPR PolicyÖppnas i nytt fönster.
Riktlinjer ungdomsverksamhetÖppnas i nytt fönster.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund. Tillsammans med Riksidrottsförbundet ska vi stödja, leda, företräda, utveckla, folkbilda och utbilda idrottsrörelsen.

Mallar och rutiner
för curlingförening

StadgemallÖppnas i nytt fönster.
KrishanteringÖppnas i nytt fönster.
GDPR för föreningÖppnas i nytt fönster.
Hantering av registerutdragÖppnas i nytt fönster.