Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Plan för ledarrekrytering

Foto: Stefan Tjärnlund @curlpicsphoto

Att det finns ledare för barn- och ungdomsverksamheten är avgörande för att den ska bli av och för att den ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Curlingföreningar med utbildade och aktiva ungdomsledare har både fler aktiva och deltar i fler aktiviteter.

Vi har samlat information och diskussionsmaterial här. När ni läst igenom, använd er av PLAN FÖR LEDARREKRYTERING Pdf, 1.4 MB. för att skapa föreningens egen plan för ledarrekrytering.

Resurser till er ledarrekrytering

Arbetsmaterialet innehåller följande:

1. Roller i förening och uppgifter kring en ungdomsverksamhet

Börja med att se över vilka uppgifter som finns kring er ungdomsverksamhet. För att sedan kunna lista vilka behov som finns och vad de rollerna innebär innan personer tillfrågas.

Vi har listat förslag till olika uppgifter nedan.

Administration

 • LOK-stöd: Se till att föreningen skickar kallelser, samlar in närvaro, att det sammanställs samt skickas in i tid.
 • Projektstöd: Hålla koll på aktuella riktlinjer för projektstöd, skicka in anmälningar, följa upp och återrapportera.
 • Registerutdrag: Se över vilka som behöver lämnas in och visa upp utdrag ur belastningsregistret.
 • Trygg idrott: Se över föreningens handlingsplaner och vad som kan göras för att uppdatera arbetet med trygg idrott i föreningen.
 • Kommunikation: Vad behöver kommuniceras till vårdnadshavare och när?
 • Tävlingsadministration: Anmäla, boka resor, boka boenden, planera för mat.

Planering och samordning

 • Säsongsplanering tävling och läger: Sammanställa vilka tävlingar och läger som finns att anmäla sig till under säsongen och vad ni själva vill arrangera.
 • Säsongsplanering träning: Vilka grupper och tider ska träningar bedrivas i? Vad, i grova drag ska de olika grupperna träna och när?
 • Sprida information om ledaraktiviteter: Aktuella utbildningar, träffar och ungdomsledarforum.
 • Kontakt med region/närliggande föreningar: Vad vill ni arrangera själva i föreningen och bjuda in andra till?

Inför, under, efter träning

 • Ismakare: Vara på plats i tid och göra i ordning banor.
 • Ansvar för träningspassen: Besluta om passens innehåll och genomförande.
 • Ansvar för station eller övning: Hjälpa till med specifik övning eller bana.
 • Fika/socialt: Ansvar för det som erbjuds utanför isen eller träningspasset.

Föreningens plan för rekrytering av ledare

Grunderna till ideellt engagemang är att det behöver vara enkelt att förstå vad som förväntas och det behöver kännas givande och/eller vara roligt.

Att arvodera eller inte arvodera?

Frågan om arvodering är inte självklar. Vi ser positiva exempel där ungdomar väljer att engagera sig för ett arvode i föreningen och på det sättet ger tillbaka till föreningsverksamheten med tid som annars skulle gå till extrajobb.

Vi vet också, att ett arvoderat ideellt arbete, snarare kan tendera att upplevas som ett lågt betalt “riktigt” arbete och därmed ha en sänkande effekt på motivationen.

Föreningen behöver också följa en tydlig linje:

 • Vilka uppdrag i föreningen motiverar arvode?
 • Kan en och samma person ha några arvoderade uppdrag och några som inte är arvoderade?
 • Kommer det att påverka motivationen?

Egentligen är studier på ideellt engagemang tydligt: Det är bättre att visa uppskattning och visa tydligt att det ideella arbetet skapar ett mervärde, än att ersätta det med pengar.

Engagera ideella ledare

Vi behöver bli duktiga på att skapa meningsfullhet kring det ideella engagemanget så att fler vill engagera sig mer. På så sätt blir både förbund och förening mindre beroende av att ett litet antal personer gör en väldigt stor del av arbetet. Tydliggör i planen hur ni arbetar med att skapa meningsfullhet.

Enligt Ungdomsbarometern 2023, finns ett intresse bland ungdomar att engagera sig ideellt. Det viktigaste föreningen behöver göra är att fråga dem.

Representation bland ledare

För att verkligen fånga upp alla som kan vara intresserade av ideellt arbete och för att bättre kunna bryta normer och nå de barn och unga som inte finns i vår idrott idag, behöver svensk curling en större mångfald bland ledare.

För förening, fundera på:

 • Vem tillfrågas att göra vad i er förening?
 • Varför är det så och skulle ni kunna fråga fler?
 • Vilka ledarkompetenser värderar ni?
 • Finns det kompetenser som ni inte tummar på?
 • Vilka kompetenser saknas?
 • Om ni fick in de kompetenser ni saknar, vad skulle det kunna leda till?

Att ställa frågan till ledare

Gällande frågorna ovan, reflektera över hur ni ställer frågan att bli ledare eller ta en roll i föreningen. För någon som är ny kan frågan om att vara ledare känns svår och som en stor utmaning. Om föreningen istället konkretiserar vilka kompetenser som behövs, kan det bli enklare.

Exempel:

 • Är du duktig på planering och samordning?
 • Vi söker dig som är bra på kommunikation!
 • Kan du leda roliga lekar?
 • Kan du planera fysträning för 14-åringar?
 • Vi behöver någon som kan baka bullar

Resurser för ledare

Här listar vi vilka utbildningar som erbjuds av Svenska Curlingförbundet och som föreningen kan använda sig av för att stötta nya ledare i sin utveckling.

Administration

Digital utbildning: Ekonomiska stöd och idrottens resurser

RF/SISU utbildningar: Om LOK, stöd och IdrottOnline.

Curlingspecifik

 • Grundläggande ismakarutbildning
 • Utbildning för vårdnadshavare
 • Hjälptränarutbildning
 • Ungdomsledarutbildning
 • Tekniktränarutbildning
 • Coachutbildning

>>SE HELA UTBILDNINGSUTBUDET

Ledarskap

RF-SISU har en utbildningswebb med ett utbildning som heter Ledare i Fokus Länk till annan webbplats. och som beräknas ta cirka 4-5 timmar.

Målgrupper: Vilka kan bli ledare?

Alla kan bli ledare inom curling. I denna ledarutvecklingsplan, har ungdomsutskottet inom Svenska Curlingförbundet specifikt identifierat ett antal målgrupper som vi bedömer har stora möjligheter att engagera sig mer i föreningens ungdomsverksamhet. Vi har också ställt frågor till dem för att kunna presentera mer specifikt vad ett ledarskap för dem kan innebära.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare finns ofta kring verksamheten. De skjutsar och tittar på barnen som tränar, vilket gör dem till en utmärkt resurs till ungdomsverksamheten. Nedan ser ni vad vårdnadshavarna själva säger om ledarskapet:

Vilken ledarroll passar bäst för vårdnadshavare?

Vårdnadshavare beskriver själva att de kan hjälpa till med ordningssaker som fika, administration och planering. Några anger också att de kan hjälpa till på isen och då vill de ha tydliga instruktioner och att någon annan hjälper dem bedöma vad de kan bidra med.

Vad gör det attraktivt/motiverande för vårdnadshavare att vara ledare?

 • Att känna sig kompetent nog för sin uppgift.
 • Att själv kunna välja omfattningen av engagemanget nämns också som viktigt.
 • Bidra till föreningsliv och till att barnen får en bra verksamhet.
 • Att se juniorverksamheten prioriteras från föreningen kan motivera att engagera sig.
 • Att det finns en positiv stämning och social miljö kring idrotten.
 • Att engagemanget är väl organiserat och fler hjälper till.

Vad behöver de för att kunna vara ledare?

Utbildning, mentorskap och tydliga instruktioner. Samt en tydlighet gällande hur stort engagemang som förväntas.

Positivt exempel på att engagera vårdnadshavare: Sundsvall Curling IF

I Sundsvall erbjuds vårdnadshavare ett medlemskap för ett lågt pris. Det innebär att vårdnadshavarna har rätt att spela samtidigt som juniorträningen pågår. Och kan lånas in som ledare vid behov.

Äldre ungdomar

Hur kan föreningen arbeta för att det ska vara en självklarhet att äldre ungdomar också engagerar sig i verksamheten för de yngre?

Vilken ledarroll passar bäst för äldre ungdomar?

Äldre ungdomar beskriver att de främst vill hjälpa till på isen eller få någon administrativ uppgift de kan göra när det passar dem själva. Samt att de kan tänka sig coacha yngre lag vid tävling.

Vad skulle göra det attraktivt/motiverande för dem att vara ledare?

Att få fler barn och ungdomar att spela curling och tycka det är roligt.

Daglediga, exempelvis pensionärer

En stor del av aktiva curlare är pensionärer och många engagerar sig ideellt i föreningarna redan idag. Nedan kan ni läsa vad de själva svarar om potentiellt engagemang i ungdomsverksamhet:

Vilken ledarroll passar bäst för daglediga?

Ta hand om medföljande föräldrar. Instruera och hålla i nybörjaraktivteter, samt arbeta med isvård.

Vad skulle göra det attraktivt/motiverande för dem att vara ledare?

Gensvar från omgivningen.

Vad behöver de för att kunna vara ledare?

De nämner uppbackning av föreningens ledning och en bra planering där fler har tydliga roller.

Övriga medlemmar

Vilka finns fler kring er ungdomsverksamhet som ni skulle kunna fråga?

Vilken ledarroll passar bäst för övriga medlemmar?

De som definierat sig själva som ”övriga medlemmar” nämner att de kan tänka sig hjälpa till både av och på isen, samt att uppdragen behöver vara tydligt tidsstyrda.

Vad skulle göra det attraktivt/motiverande för dem att vara ledare?

Uppskattning och en känsla av att bidra till curlingföreningen och curlingsverige i stort. Samt att vara med och se ungdomarna utvecklas och ha roligt.

Någon nämner också att en ersättning eller en rabatt på avgifter skulle underlätta för att hjälpa till.

Vad behöver de för att kunna vara ledare?

De behöver få frågan och de vill bli visade uppskattning. De önskar tydlig information om vad som krävs så att de vet att de klarar av uppgiften. Stöd med planering och övningar så att det blir enkelt att vara ledare

Publicerad: 2023-05-26

Hitta snabbt

Arbetsmaterial för föreningÖppnas i nytt fönster.
SCF: Utbilda ungdomsledareÖppnas i nytt fönster.