Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Rutiner för förebyggande trygghetsarbete

Foto: Stefan Tjärnlund @curlpicsphoto

Förebyggande arbete för trygg idrott inkluderar de strukturer och rutiner som tydliggör hur Svensk Curling tar sig an och hanterar eventuell otrygghet.

Förebyggande arbete för förbund:

Svenska Curlingförbundet har ett ansvar att hålla sig uppdaterade på nyheter och riktlinjer från Riksidrottsförbundet gällande förebyggande arbete för trygg idrott. Svenska Curlingförbundet ansvarar också för att utbildningar som riktar sig till föreningar och ledare är uppdaterade med relevant information och bra rutiner.

Svenska Curlingförbundet ska:

 • Uppdatera sin plan för krishantering Länk till annan webbplats. och dela den med alla föreningar inför varje säsong. I krisplanen ska tydligt framgå vem som kontaktas i ärenden som handlar om trygghet och hur den kontakten ska ske.
 • Ha trygghetsarbete som stående punkt vid ungdomsledarforum som genomförs fyra gånger per säsong.
 • Begära utdrag ur belastningsregistret på samtliga ledare och anställda som är i kontakt med barn- och ungdomar på förbundets uppdrag i början av varje säsong eller inför aktuellt uppdrag.
 • Påminna föreningarna att göra detsamma och följa upp dem med stickprov under varje säsong.
 • Arbeta för att föreningarnas styrelser utbildar sig inom Leda Förening Länk till annan webbplats. och har verktyg för att arbeta förebyggande mot diskriminering.

Förebyggande arbete för förening:

I förebyggande arbete ska föreningar:

 • Att alltid ha utbildade ledare för barn- och ungdomsverksamheten.
 • Uppmuntra ledarna att delta vid ungdomsledarforum och andra mötesplatser där det sprids kunskap och information om trygg idrott.
 • Var noga med rutinerna för begäran av utdrag ur belastningsregistret. Länk till annan webbplats.
 • Skapa er egen plan för trygg idrott Länk till annan webbplats. med hjälp av mallar från RF-SISU.
 • Skapa en roll där någon i er förening är ansvarig för trygghetsarbetet. Se till att detta är en roll som inte blir knuten till en individ, utan blir en del av er förenings uppbyggnad.
 • Informera ledare, ungdomar och föräldrar var de ska vända sig om de upplever otrygghet i samband med föreningens verksamhet. Detta ska gälla både tydliga brott mot riktlinjerna och vid misstänkt otrygghet.

Vi rekommenderar också alla föreningar att orientera sig på sidan Trygg och Inkluderande Idrott Länk till annan webbplats. från Riksidrottsförbundet.

Publicerad: 2023-05-26

Hitta snabbt

Plan för krishanteringÖppnas i nytt fönster.
Utbildning: Leda föreningÖppnas i nytt fönster.
Begära registerutdragÖppnas i nytt fönster.
Skapa plan för trygg idrottÖppnas i nytt fönster.
RF: Trygg och inkluderande idrottÖppnas i nytt fönster.