Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Samverkan med relevanta aktörer.

Svensk Curling och våra föreningar ska aktivt samverka med andra relevanta aktörer med syftet att:

  • Lyckas med att rekrytera barn, ungdomar och ledare som inte finns i verksamheten idag.
  • Bidra till och underlätta för ett allsidigt idrottande.
  • Få nya idéer, kunskaper och kompetens till curling.

Andra idrotter och föreningar

Svenska Curlingförbundet ska aktivt delta i nätverk med Riksidrottsförbundet och andra idrotter för att få ny kunskap och idéer gällande hur barn- och ungdomsverksamheten kan utvecklas.

Föreningar uppmuntras söka kontakt med andra idrottsföreningar som har barn- och ungdomsverksamhet. Dels för att uppmuntra utbyten och dels för att en gemensam planering kan underlätta för barn och unga som vill delta i fler olika idrotter. Det kan även finnas möjlighet till gemensamma erbjudanden om medlemskap och utbyten mellan ledare på ett naturligt sätt bland föreningar som befinner sig på samma ort eller i samma område.

Fritidsbanken

Svenska Curlingförbundet strävar efter att alla Fritidsbanker som ligger på samma ort som en curlingförening ska ha FloorCurling på plats som de kan låna ut till skolor, grupper och andra intresserade.

Föreningarna kontaktar Fritidsbanken och vi rekommenderar att de bjuds in för att testa curling vid ett tillfälle då föreningen också kan berätta mer om sin verksamhet.

Fritidsbankerna fungerar i många fall som föreningsslussar och kan hjälpa till att sprida information om föreningens verksamhet.

Skolor

Samarbete med närliggande skolor behöver kombineras med något typ av kontakt med vårdnadshavare och planering där skolungdomarna får information om hur de kan delta i föreningens verksamhet som medlemmar, även utanför skoltid. Endast prova på under skoltid leder sällan till en utökad ungdomsverksamhet för en curlingförening. Det kräver dedikerat arbete från ledare och att det skapas en relation till vårdnadshavarna.

Kontakta skolan och tipsa dem gärna om att låna FloorCurling från Fritidsbanken. Bjud in till Prova På i samband med att det finns ledare och gärna andra juniorer i hallen. Om möjligt, prova ett upplägg där barnen kan ha träning i samband med fritids eller direkt då skoldagen slutar.

Andra, kulturella, etniska eller nischade organisationer/föreningar

Med syfte att rekrytera en större mångfald av medlemmar, rekommenderar vi att bjuda in personer som finns i andra föreningar i kommunen där curlingföreningen finns.

Exempelvis finns ofta föreningar för nyanlända, för olika etniska eller kulturella grupper eller exempelvis föreningar för transpersoner. Det kan underlätta rekryteringen till verksamheten att få prova tillsammans med andra där det redan finns vänskapsrelationer och en trygg miljö.

Förslagsvis kan ni även erbjuda ett program där ett antal personer från målgruppen får gå en ledarkurs och kan hjälpa till att vara ledare i curlingförening när de nya grupperna ska prova på, gå nybörjarkurs och börja träna.

Curlingföreningen bör först göra utbildningen Leda Förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innan den inleder arbetet med att öka mångfald bland aktiva och ledare.

Publicerad: 2023-05-26

Hitta snabbt

FritidsbankenÖppnas i nytt fönster.
Utbildning: Leda föreningÖppnas i nytt fönster.
Rörelsesatsning i skolanÖppnas i nytt fönster.