Ledare för för ny verksamhet

Vill er förening erbjuda ny aktivitet för befintliga eller nya medlemmar?

Sök medel för att arvodera ledare att erbjuda träning efter nybörjarkurser, samlingar med fokus på träning/taktik eller annat curlingspecifikt.

Stöd för arvodering av ledare är 243 kronor/timmen (inkl. sociala avgifter 31,42%)

Ni kan också söka för kostanden att utbilda ledare för vuxenverksamhet (1500 kronor/person). 

>MER OM UTBILDNINGEN