Nytt boknings- och medlemssystem: Matchi

Systemet och appen används av nästan alla racketsporter och genom att ansluta sin curlingförening kommer ni upp som potentiell aktivitet för alla användare.

Ni kan lägga upp ert eget system för bokningar, kurser, medlemsaktiviteter och kommuikation. Personer kan välja att bli medlemmar direkt i appen och allt synkas mot IdrottOnline. 

Nu kan ni söka om medel för att arvodera en eller två person att sköta uppstarten i er förening.

Personen ansvarar för att arbeta med en struktur för aktiviteter och bokningar som utvecklar föreningens sätt att arbeta med och välkomna fler medlemmar. Samt att lägga in denna information i appen. 

Ansök för: 

1-2 personer, totalt cirka 20 timmar á 243 kronor/timmen (inkl. sociala avgifter 31,42%) = 5000 kronor

Löpande kostnad för Matchi, säsong 1 (8 månader): 1125 x 8 = 9 000 kronor.