Hem / För föreningar / Rekrytering / Följ våra rekryteringsklubbar / Första halvåret med rekryteringsstöd: Umeå CK berättar mer.

Första halvåret med rekryteringsstöd: Umeå CK berättar mer.

Rekryteringsklubben Umeå CK har haft cirka 15-20 juniorer aktiva under hösten 2020. Läs mer om föreningens arbete inom ramen för rekyteringsprojektet nedan.

Trots pandemi, har det inte varit brist på aktivitet i Umeås Curlingklubb. Särskilt under början av säsongen var det en hel rad med utvecklande och rekryterande verksamheter igång. Såklart har det varit tufft att få full effekt då ett flertal aktiviteter inte kunnat fullföljas, till följd av restriktioner. Ändå är det en imponerande rad aktiviteter som genomförts och klubbens Erika Nygren delar med sig av de olika insatserna nedan: 

Ungdomsverksamhet

Vi har haft 15-20 juniorer på träningarna varje vecka i början av hösten, lite färre senare när träning stoppades för de äldre juniorerna.

Vi har många ledare på plats, ofta 5-6 stycken vilket gör att vi kan dela upp i mindre grupper och höja både aktivitetsnivån och  kvaliteten på träningen för barnen.

Fokus är att ha roligt på träningarna. Vi har hinderbanor, stafetter, balans- och styrkeövningar i kombination med curlingspel. Vi har minskat längden på träningspassen för de yngsta, de tränar nu en timme istället för en och en halv, vilket varit positivt då de klarar av att fokusera hela träningen mycket bättre nu. Vi började även slussa in de yngre barnen i matchspel i klubbserien innan alla matcher stoppades. En bana var (så länge det var tillåtet) reserverad för föräldrarna där de kunde spela medan barnen tränade. Det var ett mycket uppskattat initiativ. Flera föräldrar spelar varje vecka och ett par hade också planer på att bli medlemmar och delta i klubbserien efter jul. 

Skolbesök med Floorcurling 

Vi hann med att göra några skolbesök innan restriktionerna satte stopp. Vi började med gymnasieskolan som ligger bredvid curlinghallen och fortsatte med högstadie/gymnasieskola där vi har bra kontakt med idrottslärare som gjort återkommande besök tidigare år. Det var många som provade, men inget som gett resultat på juniorträningarna ännu. När vi kan börja om med skolbesök igen kommer vi att fokusera på mellanstadieskolor då vi tror att det ger bättre resultat för medlemsrekrytering.

Samarbete med Fritidsbanken - Floorcurling

Vi har inlett ett samarbete med fritidsbanken där de fått låna ett floorcurlingset. Framförallt är tanken att de ska ha med sig detta när de är ute på olika event, till exempel när de besöker skolor. Vi var även med när fritidsbanken under en dryg vecka fick låna en lokal på ett stort köpcentrum och byggde upp ett rörelsecentrum för barn och unga. Då var Floorcurling en av aktiviteterna och vi hade reklammaterial på plats med fokus på junioraktiviteter. Det var många som provade sa att de aldrig provat curling och inte visste om att vi fanns som alternativ i Umeå. Viktigt att nå nya målgrupper!

Ungdomsledare

Tre av föreningens ledare har utbildat sig under hösten och en deltog även vid ungdomsledarforum på Bosön. 

Höstlovscurling

Under höstlovet hade vi gratis prova på för skollovslediga barn. Två pass per dag under tre dagar. Ca 100 barn som testade. Våra juniorer var med och visade hur curling går till.

Samverkan mellan klubbar

Vi hade planerat för utbyte med Skellefteås juniorer, med träningsdagar både i Umeå och Skellefteå, men det hann inte genomföras innan restriktioner satte stopp. 

Hälsa på campus (både junior och vuxenrekrytering)

Tanken var att delta på universitetets idrottsdag både höst och vår, men båda blev tyvärr inställda. Vi får återkomma nästa säsong med det. 

Vuxenstöd

Träning för medlemmar

När det gäller vuxenverksamheten, har vi ledarledda träningstillfällen en gång/vecka. Det är alltid två ledare på plats och erbjuder teknik/taktikträning. De har olika teman varje gång och väldigt uppskattat, framförallt bland nya medlemmar.

Dessa tillfällen samt att vi varannan vecka har klubbkväll mixed dubbel där vi lottar lag har gjort det enklare för nya medlemmar att börja med curling. Det är ett bra steg innan man hoppar in i matchspel i klubbserien.